Radar · Inrikes

”Fullständig seger” med reform av karensavdrag

LO:s Susanna Gideonsson tog plats på scen när Magdalena Andersson valdes till ny partiledare för Socialdemokraterna.

Socialdemokraternas partistyrelse får vika sig om karensavdraget.
Efter krav från medlemmar och LO ska en utredning tillsättas om hur karensavdraget ska reformeras. ”Det är en fullständig seger”, säger ordförande Susanna Gideonsson.

LO-basen Susanna Gideonsson krävde i sitt tal på Socialdemokraternas partikongress i Göteborg att karensavdraget, ett avdrag på 20 procent av sjuklönen, ska avskaffas.

Hon och S-medlemmar och arbetarekommuner som motionerat i frågan fick delvis sin vilja igenom.

– Det är en fullständig seger, skulle jag säga. Det handlar om att vi måste se till att LO-förbundens medlemmar får vettiga förhållanden. Vi har sett så tydligt under pandemin vilka som har jobbat hemma och vilka som inte har jobbat hemma, säger Susanna Gideonsson.

"Slår oerhört orättvist"

– Nästan 95 procent av LO-förbundens medlemmar kan inte arbeta hemifrån, framhåller hon.

– De har valet att gå till jobbet som sjuk eller ta ett karensavdrag. De har inte möjligheten att säga att ”jag jobbar hemifrån i dag för jag känner mig lite krasslig”. Därför slår det så oerhört orättvist.

Hon litar nu på att S-ledningen går fram med en utredning. Hon tycker att det är bra att frågan utreds innan avdraget reformeras. Då kan för- och nackdelar vägas mot varandra. Då är det heller inte lika lätt för kommande regeringar att riva upp det, anser hon.

– I det långa loppet skulle det vara bäst att helt slopa det, säger Gideonsson.

Regelverket ska ”skyndsamt” utredas så att det kan förändras. Många medlemmar tackade för att de blivit hörsammade.

– Det är inte rimligt att behålla ett system som så tydligt markerar klasskillnaderna. Karensen ökar ojämlikheten på arbetsplatserna, sade bland annat Martin Berglund, socialdemokrat från Västerbotten, i talarstolen.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och partistyrelsen formulerade sig först vagt i frågan. Shekarabi sade sedan att dagens karensavdrag slår orättvist mot de som inte har möjlighet att arbeta hemifrån.

– Därför kunde vi i nära dialog med LO och medlemmar ta fram offensiva skrivningar om hur karensavdraget ska reformeras. Det är viktigt att vi slår fast att det här ska göras skyndsamt.

"Tydliga skiljelinjer"

Kongressen i Göteborg behandlade under torsdagen programmet ”Vi bygger landet tryggt”. Många motioner hade kommit in. Handlingarna är på 1 000 sidor.

S-kongressen har hittills beslutat att S ska verka för att ”skydda” universitetssjukhus och länssjukhus från privatisering, att Vårdguiden 1177 ska drivas i offentlig regi samt att förbjuda aggressiv marknadsföring från vårdföretag.

– Skiljelinjerna är allt tydligare i och med att fler partier har sina kongresser, sade socialminister Lena Hallengren

Privata vårdgivare ska inte kunna teckna avtal med både regioner och försäkringsbolag, och de privata vårdgivarnas ersättning ska regleras mer, enligt S-kongressen.

En ny äldreomsorgslag, skild från socialtjänstlagen, bör införas och tillgången till sjuksköterskor och läkare på̊ alla äldreboenden, i hemtjänsten och i hemsjukvården samt den allmänna vårdkompetensen ska säkras, oavsett utförare.

Partistyrelsen vill se en tredelad föräldraförsäkring, vilket kongressen ställde sig bakom. Men man valde också att lägga till ett förslag från S-kvinnors ordförande Annika Strandhäll om att fastställa en tidsplan för när föräldraförsäkringen ska vara helt individualiserad.

Fakta: Beslut på S-kongressen

Socialdemokraternas kongress har beslutat att partiet ska verka för:
En ny äldreomsorgslag, skild från socialtjänstlagen.
Tillgången till sjuksköterskor och läkare på̊ alla äldreboenden, i hemtjänsten och i hemsjukvården samt den allmänna vårdkompetensen ska säkras, oavsett utförare.
Privata vårdgivare ska inte kunna teckna avtal med både regioner och försäkringsbolag.
Lagstifta om att offentligt drivna akutsjukhus inte ska kunna säljas eller privatiseras.
1177 ska bedrivas i offentlig regi.
Apotek ska inte kunna äga vårdgivare och vårdgivare ska inte äga apotek.
De privata vårdgivarnas ersättning, inte minst nätläkarföretagens, ska regleras väsentligt mer.
Aggressiv marknadsföring på vårdområdet ska stoppas.
Fastställa en tidsplan för när föräldraförsäkringen ska vara helt individualiserad.
Pensionsavgiften ska höjas.
Tydligare krav på privata utförare att samverka med regioner för att kunna minska köer och väntetider i undersökningar och behandlingar.
Införa ett högkostnadsskydd för tandvården liknande sjukvårdens.
Så kallade delade turer ska avskaffas.
Ett samhällsansvar för alla apoteksaktörer ska utredas.
Nationella riktlinjer för mödravården.
Avskaffa tvingande LOV (valfrihetssystemet i exempelvis kommuner) i primärvården.