Radar · Inrikes

Barnmorskorna: ”Vi har blivit undervärderade i alla år”

42 barnmorskor har sagt upp sig från Danderyds sjukhus förlossningsavdelning.

Nästan 100 barnmorskor i Stockholm har sagt upp sig i år och nu har Region Stockholm presenterat en åtgärdsplan. Bland annat ska schema och arbetstidsförläggning ses över. Men lönefrågan tas inte upp i planen, något Vårdförbundet kritiserar.

Det senaste året har 45 barnmorskor och fyra chefsbarnmorskor i protest mot den dåliga arbetsmiljön sagt upp sig från Södersjukhuset i Stockholm.  42 barnmorskor på Danderyds sjukhus har följt deras exempel, de flesta så sent som i förra veckan. Nu har regionens förlossningssamordnare, tillsammans med sjukhusledningarna och regionledningen, kommit överens om ett antal åtgärder för att lösa krisen. 

– Vi vill gå medarbetarna till mötes med en rad åtgärder för att de medarbetare som har sagt upp sig ska överväga att dra tillbaka sina uppsägningar under uppsägningsperioden, säger förlossningssamordnare Nicole Silverstolpe till SVT.

Tyst om löner

Enligt Svenska dagbladet beskrivs målet som nu presenteras vara att hitta kortsiktiga lösningar och göra yrket mer attraktivt – det innebär bland annat att man ska se över schemaläggning, möjliggöra rotationstjänstgöring och arbeta i flöden och i mindre grupper. Regionen ska också arbeta för att få en barnmorska per födande kvinna.

Sistnämnda är något som Vårdförbundet länge har efterfrågat, men Åsa Mörner, styrelseledamot och legitimerad barnmorska, är ändå fundersam till åtgärderna. Till exempel tas inte lönefrågan upp i åtgärdsplanen.

– Arbetsmiljöproblemen kommer inte att lösas utan att man har attraktiva villkor med god löneutveckling. Först då kan vi införa en barnmorska per födande, säger hon till SVD.

Finansregionrådet Irene Svenonius (M) är ytterst ansvarig för regionens personalförsörjning.

– Vi har agerat genom att snabbt tillsätta en förlossningssamordnare, med alla verktyg i verktygslådan. Krävs det ekonomiska resurser så är det inte ett hinder, säger hon till DN.

Barnmorskornas krav på arbetstidsförkortning med 100 procent lön finns dock inte heller med i åtgärdsplanen.

Feministisk fråga

Ledningen har tidigare fått kritik för att nöja sig med kortsiktiga lösningar på arbetsmiljöproblemen inom förlossningsvården, problem som varit under uppseglande i flera år. Barnmorskan Hannah Dahlbäck, som nyligen sagt upp sig från Danderyds sjukhus, säger till tidningen Arbetet att det handlar om strukturella problem som politikerna måste fatta beslut om.

– Det här är kvinnor som vårdar kvinnor. Det är en feministisk fråga och vi har blivit åsidosatta och undervärderade i alla år. Det gäller i hela landet och alla barnmorskor.

Krisen är mest påtaglig i Stockholmsregionen, men enligt Socialstyrelsen saknas det barnmorskor i 19 av 21 regioner, och Vårdförbundet befarar nu att uppsägningarna sprider sig.

– Barnmorskorna har larmat länge men ingen har lyssnat, säger ordförande Sineva Ribeiro till DN.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV