Glöd · Syrepanelen

Panelen – om gigjobb

Foodora har tecknat kollektivavtal nu, men cykelbuden som hämtar hämtmat har annars ofta usla arbetsvillkor.

Många är hänvisade till osäkra gigjobb med dåliga arbetsvillkor, samtidigt som det kanske passar en del att arbeta oregelbundet. Vilka för- och nackdelar ser du med gigjobb? Hur borde reglerna ändras?

Det finns inga fördelar med gigjobb. De är inte flexibla studsmattor till bättre jobb utan spikmattor som plågar de utsatta. De borde omedelbart förbjudas eller tvingas med lag att teckna kollektivavtal.

Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden

Bud, bönder och bin offras för burgare. Gig-jobben är ett exempel på dagens orättvisa livsmedelssystem. Vi måste kunna äta utan att människor, djur och natur exploateras på vägen. En rättvis klimatomställning av jordbruket och en livsmedelsindustri som kan #visahandlingskraft för anständiga arbetsvillkor krävs. Läs om hur du kan handlar för matsuveränitet i vår nya guide (lanseras 15/3).

Martin Nihlgård, 50 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp

”Gigjobbens” återinträde i den svenska vardagen är lite av en illustration av hur miljontals människor i världen har det: osäkra inkomster och en hög grad av sårbarhet som har blivit ännu tydligare med pandemin. Att ha ett fast jobb med sjukpenning och semester är för hundratals miljoner människor bara en dröm. Mer än hälften av världens arbetstagare har osäkra anställningar.

Gunnel Malm, 73 år, klimat- och miljöaktiv feminist

Fördelar? Möjlighet till arbetslivserfarenhet. Nackdel? Klart taskig arbetsmiljö. Här måste facket spotta upp sig och kräva rimliga arbetsvillkor, unga människor får absolut inte utnyttjas för att de är just unga! Det är helt åt he-e. Vettig lön, vettig arbetsmiljö, vettiga tider.

Ossian Mathiessen, 30 år, talesperson, Klimataktion

Gigjobb är inget nytt, det var väldigt stort på 1800-talet innan arbetarrörelsen organiserade sig och började ställa krav. Kapitalets intressen har inte förändrats, så varför skulle svaret från arbetskraften? Organisering och kollektivavtal! Facket har en viktig uppgift i att möta dagens utmaningar i en globaliserad värld. Möjligheten att kunna jobba deltid är positiv och ska självklart finnas, men kan inte ske helt på arbetsgivarens villkor. Missbruk av anställningsformer som tycks vara vanligt i gig-ekonomin måste beivras och lagstiftas bort.

German Bender, 44 år, utredningschef, Arena Idé

Så kallade ”gigjobb” utförs ofta åt plattformsföretag vars egentliga affärsidé är att undvika regler, kostnader och ansvar som gäller alla andra arbetsgivare. Det skapar osund konkurrens och sämre villkor för dem som jobbar. Därför var det en oerhört god nyhet att fackförbundet Transport och matbudsföretaget Foodora tecknade kollektivavtal den 25 februari, efter mer än ett års förhandlingar. Fler plattformsbolag bör följa den reglering som finns på arbetsmarknaden för att ge sina anställda bra löner och schysta villkor.

Labangalatika Dasi, 59 år, it-tekniker

Om arbetsgivare behöver personal ska de ta ansvar för de anställda, annars kan de göra jobbet själva. Vi har sett en konsekvent och fortlöpande avreglering – bemanningsföretag var olagliga före 1993. All denna avreglering har drivits igenom med argument om att de ska ge fler jobb och bättre förutsättningar för dem som står svagast på arbetsmarknaden.
Argumenten är nyliberala, försvagad jobbtrygghet har aldrig gynnat någon annan än arbetsgivarna. En okomplicerad lösning är att rulla tillbaka lagstiftningen, den har funnits tidigare. Jag antar att det kräver en förändrad balans i riksdagen, så steg ett måste vara opinionsbildning.