Radar · Morgonkollen

Studie: Arktis is smälter snabbare än väntat

Grönlands istäcke i maj i år.

Havsisen i Arktis kustområden kan krympa dubbelt så snabbt jämfört med vad forskare tidigare har trott, enligt en ny studie.

Det är forskare vid University College London (UCL) i Storbritannien som har genomfört undersökningen, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Cryosphere.

Genom att använda uppdaterade kartor över snödjupet på isen kunde forskarna komma fram till att isen i Arktis kustområden tunnas ut 70–100 procent snabbare än vad som tidigare har varit den vedertagna uppfattningen.

– Tidigare beräkningar av isens tjocklek har baserats på kartor över snötäcket som inte har uppdaterats på 20 år, säger Robbie Mallett, doktorand och ledare för studien.

Tunnare snötäcke

Det gör att den förmodade tjockleken på isen blir felaktig, enligt studien. Havisens tjocklek uppskattas genom att dess höjd över vattenytan mäts, men mätresultaten blir skeva eftersom snön tynger ner isen. Forskare har då justerat för detta med hjälp av kartor över snödjup – kartor som inte har tagit hänsyn till de senaste årens klimatförändringar.

– Eftersom isen bildas senare och senare på året har snötäcket ovanpå mindre tid att växa till sig, säger Mallett.

– Våra beräkningar tar för första gången hänsyn till det tunnare snötäcket och dessa tyder på att havsisen blir tunnare snabbare än vi har trott, fortsätter han.

Isolerar

När isen blir tunnare ökar sannolikheten att den smälter bort under sommaren. Tjock is fungerar också som ett isolerande lager, som stoppar havsvattnet från att värma upp atmosfären under vintern, och som skyddar havet från solens varma strålar på sommaren.

– Vi hoppas att det här arbetet kan användas för att bättre kunna bedöma klimatmodeller som förutspår effekterna av de långsiktiga klimatförändringarna i Arktis, säger professor Julienne Stroeve vid UCL, som är medförfattare till studien.

TT

Fakta: Arktis

• Arktis är det polarområde som ligger runt Nordpolen. Till Arktis räknas den norra kusten av Sibirien, Rysslands europeiska kust, den nordligaste delen av Norge, större delen av Island, hela Grönland, de norra kusterna i Kanada och Alaska samt Norra ishavet (Arktiska oceanen). Havet är fyllt av drivis och fast is, och landområdena täcks till stora delar av snö, glaciärer och inlandsis.
• En rapport från Världsnaturfonden WWF i april 2019 visade att Arktis värms upp två till tre gånger snabbare än resten av världen.
Källa: NE, WWF.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV