Radar · Arbetskritik

Larmet: Får lite vila för läkare under pandemin

47 procent av läkarna som är medlemmar i Sveriges läkarförbund känner mer stress kopplat till jobbet sedan pandemin bröt ut, enligt en undersökning från förbundet.

Hälften av läkarna har inte fått tillräckligt med vila sedan pandemin bröt ut – vilket påverkar både arbetet och privatlivet, enligt en ny undersökning. Samtidigt är många oroade över den stora vårdskulden fjolåret lämnat efter sig.

Extra långa arbetsveckor. Aktiverat krislägesavtal. Inställda semestrar. En växande vårdskuld. Krislägesavtal som aktiverats på nytt.

Det gångna året har varit extra påfrestande på hälso- och sjukvården på flera fronter. Och enligt en undersökning från fackförbundet Sveriges läkarförbund uppger drygt hälften av deras medlemmar att de inte har fått tillräckligt med återhämtning under pandemin.

38 procent säger att de har jobbat mer efter att covid-19 bröt ut och 47 procent uppger att de känner mer stress kopplat till jobbet.

Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbund, beskriver situationen som ”väldigt allvarlig”.

– Personalen ska inte bara orka nu, utan under hela 2021. Får man inte tillräckligt med vila ökar risken för utmattningssyndrom och sjukskrivningarna bland läkare kan komma att öka. Vi vet också att flera läkare rapporterar in att de fått PTSD-liknande symtom (posttraumatiskt stressyndrom, reds. anm.), säger Sofia Rydgren Stale.

"Ännu värre nu"

Hon understryker också att undersökningen gjordes innan krislägesavtalet aktiverades igen i de stora regionerna i december.

– Det kan därför finnas en risk att situationen bland läkarna är ännu värre nu.

Med ett aktiverat krislägesavtal får personalen högre ersättning för de extra långa arbetsdagarna, men enligt Rydgren Stale är det inte nog. Tillräckligt med vila måste bli en prioritering.

– Det är arbetsgivarens ansvar att jobba mer strukturerat för att säkerställa att personalen får tillräckligt med vila. Det är enorm viktigt.

2020 lämnade också efter sig en stor vårdskuld, det vill säga operationer och annan vård som fått flyttas fram på grund av den höga belastningen pandemin förde med sig. Enligt undersökningen är 95 procent av de svarande läkarna oroliga för att detta ska “betas av” när pandemin väl minskar i styrka.

Hopp om förändring

Sofia Rydgren Stale är dock försiktigt optimistisk om att läkarna kan få den vila de behöver om arbetsgivarna snabbt ser till att strukturera om gällande personal och arbetstider.

Samtidigt uppger omkring 49 procent av läkarna som medverkade i undersökningen att de får den vila och återhämtning de behöver. Enligt Rydgren Stale kan det bero på att de är verksamma inom delar av vården som inte behandlar covid-19-patienter.

– Nästan 90 procent av läkarna inom den privata sektorn svarade att de inte tillfrågats om de kan tänka sig lånas ut till andra arbetsgivare under pandemin för att jobba med behandling av coronasmittade. Det förvånade mig mycket, då belastningen är väldigt hög, säger hon.

Rättad: Felaktig siffra om andelen läkare som upplever ökad stress nu rättad.

Fakta: Hur mår läkarna i pandemin?

51 procent av läkarna som medverkade i undersökningen svarade att de inte får tillräckligt med vila eller återhämtning, medan 49 procent svarade att de får tillräckligt med vila.
29 procent av de svarande uppgav att de fått försämrade möjligheter att styra över hur de tar ut komptid, till följd av pandemin.
85 procent svarade att det känner olika grader av stress på arbetet.
47 procent svarade att deras stressnivå ökat under pandemin.
4,6 procent är inte oroliga för vårdskulden medan 95 procent svarade att de är oroliga.
2 584 yrkesaktiva medlemmar i Sveriges läkarförbund har svarat på frågorna i undersökningen, som besvarats via mejl. Av dessa 2 584 jobbar 376 i privat sektor.
Undersökningen genomfördes i månadsskiftet november-december 2020.
Källa: Sveriges läkarförbund