Radar · Utrikes

Fem nya länder i FN:s splittrade säkerhetsråd

FN:s säkerhetsråd under ett möte i november 2019.

Fem länder – Indien, Mexiko, Norge, Irland och Kenya – har i och med årsskiftet formellt tagit plats i FN:s säkerhetsråd.

De nya länderna kommer att ha sina mandat i det 15-hövdade rådet de kommande två åren och de tillträder under en period av tilltagande polarisering inom världssamfundet.

En tidig grundambition med FN:s säkerhetsråd var att det skulle kunna uttala sig om konflikter mellan länder med en gemensam röst. Men de fem permanenta länderna i rådet – USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien – har alla vetorätt, en rätt som har använts allt mer de senaste
åren.

Enligt nyhetspublikationen SC Procedure användes vetomakten högst tio gånger under perioden 1990–2000. Mellan 2010–2019 användes den 31 gånger. Förra året användes vetorätten fem gånger.