Radar · Migration

Malta nekar till rapporter om tortyr av flyktingar

Flyktingar som kommer i land på Malta frihetsberövas ofta.

Enligt den maltesiska journalisten Manuel Delia utsätts flyktingar som fängslats på Malta för tortyr och många försöker begå självmord. Sanningshalten i vittnesmålen stärks av EU-myndigheten EASO – men de ansvariga myndigheterna menar att de aldrig hört talas om att tortyr skulle förekomma.

I en opinionsartikel publicerad av Times of Malta beskriver den maltesiska journalisten och aktivisten Manuel Delia hur flyktingar frihetsberövas, fängslas och torteras efter sin ankomst till Malta. Han beskriver också att självmordsförsöken bland de fängslade flyktingarna är många.

Enligt EASO (Europeiska stödkontoret för asylfrågor och den EU-myndighet som bistår medlemsstater med praktisk hjälp i frågor om asyl) har de mottagit flera rapporter från flyktingar som hålls instängda i två olika anläggningar om fysiskt tortyr. Rapporterna om misshandel rör såväl slag, att stängas in i isoleringscell, att nekas vård och i några fall även elchocker. Efter att ha fått tips från en anonym källa kontaktade Manuel Delia EASO för att bekräfta informationen, som handlade om hur flyktingar slagits, fått sina tänder skadade efter slag mot ansiktet och ensamma blivit tagna till rum där de misshandlats i flera timmar.

– EASO känner till en del av de anklagelser som du har nämnt. Det inkluderar rapporter direkt från de berörda flyktingarna till vår personal, säger Annis Cassar, talesperson för EASO, till Manuel Delia.

Manuel Delia beskriver i sin artikel att EASO sagt till honom att de har diskuterat de här rapporterna med de maltesiska myndigheterna. Men det ansvariga ministeriet nekar till att de någonsin har tagit emot rapporter om fysisk misshandel av fängslade flyktingar.

Tar anklagelser om tortyr allvarligt

EASO tar enligt talespersonen Annis Cassar rapporterna om tortyr mycket allvarligt och informerar direkt myndigheterna varje gång de hör om missförhållanden. En anonym källa som arbetar för EASO uppger för Manuel Delia att det förekommer systematisk misshandel i de anläggningar där flyktingar hålls frihetsberövade. Hälften av de intagna som EASO intervjuat har vittnat om fysisk misshandel som enligt deras uppfattning syftat till att ”inge rädsla och tvinga fångarna att lyda”.

Men det ansvariga ministeriet säger att ingen misshandel förekommer, enligt Rebecca Buttigieg, talesperson för minister Byron Camilleri.

–  Ingen form av fysiska övergrepp tolereras i anläggningarna, inklusive stridigheter mellan fångarna själva. Tjänstemännen uppmanas att rapportera varje incident som uppstår i centren. Det har inte rapporterats om tortyr och i sådana fall skulle det omedelbart hänvisas till polisen, säger talespersonen Rebecca Buttigieg enligt artikeln i Times of Malta.

I rapporterna om misshandel, som Maltas myndigheter konsekvent nekar till, förekommer flera fall av att flyktingarna fått tänderna skadade efter slag och därför behövt akut tandvård. EASO:s tjänstemän ska ha blivit misstänksamma efter att flera unga, friska personer som normalt inte behöver den typen av akut tandvård opererats för olika åkommor. Men enligt de maltesiska myndigheterna händer det att de intagna flyktingarna behöver vård för skador de fått innan de anlänt till Malta och fängslats.

Flyktingar nekas vård

Flera självmordsförsök har enligt den anonyma EASO-källan förekommit bland flyktingarna, varav en del varit handlingar i protest mot sin situation och Maltas behandling av flyktingar snarare än ett resultat av psykisk ohälsa. Det sjukhus som flyktingarna i behov av psykiatrisk vård hänvisas till är Mount Carmel Hospital. Facket för sjuksköterskor på Malta (Malta Union of Midwives and Nurses, MUMN) har uppmanat sina medlemmar att inte bevilja ”olagliga” flyktingar vård – eftersom det kan äventyra deras säkerhet, skriver InfoMigrants.

Malta Refugee Council, som jobbar för flyktingars rättigheter på Malta, svarade med att de är ”chockerade av okänsligheten” i uttalandet. Att hållas fängslad bidrar till stor psykologisk skada – något som tillhör både allmän kunskap och något som Malta Refugee Council dokumenterat i sitt arbete.

Europarådets kommitté mot tortyr, CPT, har varit på Malta och intervjuat flyktingar vid flera tillfällen tidigare, 2008, 2011 och 2015. Enligt deras tidigare rapporter har inga flyktingar sagt att de torterats. Men i september 2020 gjorde CPT ett oplanerat besök på två av anläggningarna, utan att invänta nästa planerade besök.

Vad de kom fram till är ännu inte offentliggjort och rapporten måste först godkännas av Maltas myndigheter innan den publiceras – och när det blir är inte klart. CPT kan om ett land inte samarbetar välja att göra ett offentligt uttalande.

Enligt Manuel Delia har en icke-namngiven EU-myndighet som ska motarbeta tortyr besökt anläggningarna efter de rapporter om missförhållanden som förekommit. En annan EU-myndighet har sagt till Malta att de återkommande mottagit berättelser om att tortyrliknande misshandel förekommer – något Malta fortsatt förnekar att de känner till.