Glöd · Ledare

Krig – lika naturligt som mens

För några veckor sedan gick Försvarsmakten ut med nyheten att från och med nu kommer mensskydd vara en del av utrustningen för värnpliktiga.  Beslutet är taget som ett steg i arbetet med att uppnå målet om 30 procent kvinnor bland de värnpliktiga till år 2025, och det är väl inte en dag för tidigt att försvaret adresserar de kroppsliga förutsättningarna som drygt hälften av befolkningen i adekvat tjänstgöringsålder har.

Nej, det är inte där skon klämmer. Det är i den kommunikation som Försvarsmakten lagt sig till med på senaste. En väldigt offensiv kommunikation, om ni ursäktar krigsskämtet.

Under januari släppte Försvarsmakten en fem delar lång videoserie med det lite intressanta namnet “När kriget kommer”. Inte om kriget kommer, som det var formulerat i den där broschyren som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, delade ut i 4,8 miljoner hushåll år 2018. Inte Om kriget kom, som Försvarsmaktens tidigare videoserie från 2017 hette. När kriget kommer. En förskjutning i retorik har skett. 

Upplägget i serien är ungefär som i radioprogrammet P3 Dystopia, där premissen är dystra framtidsscenarion och vad vi kan göra för att förhindra dem, eller hur vi ska hantera dem när de inträffar. Och innehållet i Försvarsmaktens filmer är för all del både snyggt producerat och mycket intressant, om man ser det som underhållning. Men det är inte underhållning. Det är propaganda.

De bygger upp en ”tänkbar framtid”, som de uttrycker det, och först mot slutet av sista avsnittet kommer brasklappen om att det kanske inte behöver bli så här, så klart. Men känslan som hänger kvar är ändå att kriget i princip redan är här. Vilket givetvis motiverar att lägga mer pengar och resurser på det militära.

”Fred i över tvåhundra år, demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är lätt att ta det för givet, men det har inte varit gratis, och är inget som ges till oss naturligt” säger rösten i sista avsnittet, och nu blir det riktigt intressant. För om fred inte är något naturligt, måste det naturliga tillståndet vara krig.

Tillbaka till de kostnadsfria mensskydden för kvinnor inom värnplikten. En reklamfilm om denna nyhet har tagits fram, där tamponger med kamouflage-emballage faller från luften till ljudet av dova smällar, och landar med hårda metalliska ljud på en grå yta. En text läggs på skärmen över det lilla berget av tamponger som bildats: ”Lika naturligt som vapen och ammunition”.

Vad de menar är givetvis att tamponger ska vara lika självklara i utrustningen som vapen och ammunition. Men det är inte det de säger. Vad de säger är faktiskt att vapen och ammunition är lika naturligt som mens. Det är givetvis helt medveten retorik, och syftet är givetvis att stärka försvarets position. Det kan man ju inte riktigt klandra dem för heller.

Däremot kan man ju tycka att det är något klandervärt att i videoserien låta en tidigare insatschef uttrycka att kvinnor, som Försvarsmakten alltså aktivt vill rekrytera,  ingår i ”de svaga grupperna i samhället” tillsammans med barn, sjuka och åldringar. Det gäller att hålla sin kommunikation konsekvent.

Och som mottagare gäller det att komma ihåg att all kommunikation betyder något, och att det inte är en slump att det bara är sjutton procent kvinnor bland de värnpliktiga i en myndighet vars representanter uttrycker att kvinnor är en svag grupp i samhället, eller att diskursen om krigets naturlighet blossat upp. Det är i allra högsta grad politik.

Det känns som vår i Skåne!

Det är typiskt våren att luras på det viset. Lita aldrig på sol-och-vår-våren i februari.