Radar · Inrikes

Nio av tio vill skärpa straff för gängbrott

90 procent av de svarande i den senaste Som-undersökningen tycker att det är ett bra förslag att skärpa straffen för gängkriminella.

Brottslighet och narkotika är de samhällsfrågor som oroar flest svenskar, enligt den senaste Som-undersökningen. Men det är stor skillnad mellan ”gröna” och ”blå” väljare. 90 procent vill dock se hårdare straff för gängbrott – vilket utreds just nu.

Undersökningen gjordes av Som-institutet vid Göteborgs universitet i höstas.

På en direkt fråga uppger 60 procent av de svarande att de är mycket oroliga för organiserad brottslighet. 55 procent är mycket oroliga över ökad användning av narkotika.

Frågor om miljö och klimat kommer strax efter. Miljöförstöring och försämrad havsmiljö gör 53 procent av de svarande mycket oroliga.

Två perspektiv

Enkätsvaren visar också en tydlig klyfta mellan ”gröna” och ”blå” värderingar. Personer som röstar på Vänsterpartiet eller Miljöpartiet är klart mer oroade för miljön och klimatet än för organiserad brottslighet. De som röstar på blocket M+KD+SD tänker tvärtom.

– Det blir två olika perspektiv när man går ut och betraktar världen, säger Patrik Öhberg, forskare på Som-institutet.

På en annan, öppen fråga, uppmanades de svarande att själva ange tre viktiga samhällsproblem. En tredjedel, 34 procent, gav svar som förknippas med lag och ordning. Så sent som 2015 var motsvarande andel bara fem procent.

– Lag och ordning har gjort en kometkarriär, säger Patrik Öhberg.

Hotet är närmare

Byggt på vad de svarande själva skrivit, kopplar han den ökande oron till brottsligheten i kriminella gäng. Hotet har kommit närmare.

– Nu sker de uppgörelserna på dagen och bland vanligt folk. Önsketänkandet att ”det berör inte mig” har naggats, säger Patrik Öhberg till TT.

Oron för brottslighet avspeglas också när de svarande fått ta ställning till olika förslag i samhällsfrågor. 90 procent anser att det är ett bra förslag att skärpa straffen för gängkriminella.

En så hög uppskattning har inget förslag fått i de årliga undersökningarna på minst tio år, enligt Som-institutet.

Bara tre procent av de svarande tycker att skärpta straff för gängkriminella är ett dåligt förslag.

Frågan granskas också av en utredning som regeringen tillsatt. Den ska ge förslag om skärpta straff för brott med kopplingar till kriminella uppgörelser, för narkotikaförsäljning och för dem som involverar unga i kriminalitet.

Förslagen ska presenteras i juni, enligt Justitiedepartementet.

Litar på Moderaterna

Moderaterna är det parti som flest har förtroende för när det gäller lag och ordning. På frågan om vilka partier man tycker har en bra politik inom området nämner drygt en tredjedel, 35 procent, Moderaterna.

Närmast kommer Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, som båda nämns av 20 procent. Bara tre procent tar med Miljöpartiet i sitt svar.

På den blåa högersidan finns också en viss misstro mot myndigheter och politiker.

Förtroendet för polisen är dock högt, eller relativt högt, hos alla partiers sympatisörer.

Fakta: Som-institutet

Finns vid Göteborgs universitet. Förkortningen Som står för samhälle, opinion och medier.

Frågor skickas med post till personer i åldern 16–85 år, som valts ut slumpmässigt ur folkbokföringen.

Andelen svarande i de årliga undersökningarna har sakta sjunkit från cirka 65–70 procent på 1980-talet till ungefär 50 procent de senaste åren.

I höstas tillfrågades 22 500 personer. 51 procent av dessa svarade.

Som-forskarna brukar framhålla att de viktiga i resultaten är att göra jämförelser och se förändringar över tid – inte enskilda procentsatser.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV