Radar · Nyheter

Medfött immunförsvar kan orsaka svår covid-19

Vårt medfödda immunförsvar kan förvärra svår covid-19.

Vårt medfödda immunförsvar kan förvärra covid-19-infektionen. Det snarare stjälper än hjälper, visar en ny studie. ”Våra resultat öppnar upp för nya behandlingar av svår covid-19 för att dämpa olika delar av det medfödda immunsystemet”, säger professor Bo Nilsson.

Svår covid-19 har varit något av en gåta. Hur kommer det sig att vissa patienter kommer lindrigare undan smittan medan andra får svåra och långvariga symptom?

En forskargrupp vid Uppsala universitet, under ledning av professor Bo Nilsson vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, har följt de första 66 patienterna med svår covid-19 som lades in på iva i Uppsala under våren 2020. Studien har finansierats bland annat med stöd från Hjärt-Lungfonden.

Studien ger hopp

Och resultatet ger hopp om hur svår covid-19 ska kunna behandlas i framtiden.

– Detta gäller både läkemedel som redan finns på marknaden, men som är godkända för andra sjukdomstillstånd, och preparat som är under utveckling, säger Bo Nilsson.

Människan har två typer av immunförsvar, det medfödda, som vi har med oss från födseln, och det förvärvade som vi lär upp genom till exempel vaccin och genom att smittas av sjukdomar.

Kroppen försöker hela tiden få undan alla former av slaggprodukter som mikroorganismer och skadade eller döda celler. Det här renhållningsarbetet sköts av det medfödda immunförsvaret. När det aktiveras får kroppen en inflammation och en ökad risk att det som en följd bildas proppar.

En överreaktion

Hos patienter med svår covid-19 överreagerar det medfödda immunsystemet. Det är denna överreaktion som kan ligga bakom den försämrade syresättningen och den proppbildning som drabbar patienterna.

En förklaring till att immunsystem beter sig på det här sättet hos vissa personer med covid-19, kan vara att cellskadan som orsakats av viruset är så kraftig att systemet överreagerar och snarare stjälper än hjälper att rena vävnaden.

– Om det blir en för stor celldöd eller cellskada då blir det en kraftig reaktion. Det är den som kan orsaka svår covid-19, säger Bo Nilsson.

Prognos för patienterna

Graden av aktivering av det medfödda immunsystemet är kopplad till patienternas överlevnad och lungfunktion. Det innebär att den här reaktionen kan mätas och kan komma att användas för att göra en prognos för patienterna.

– Har man en kraftig aktivitet i det medfödda immunförsvaret är risken att dö större och man hamnar lättare i respirator, säger Nilsson.

Resultatet av forskningen ger nu hopp om att man i framtiden ska kunna behandla svår covid-19 och andra sjukdomar som beter sig på liknande sätt.

– Våra resultat öppnar för nya behandlingar som dämpar olika delar av det medfödda immunsystemet, säger Bo Nilsson.