Radar · Morgonkollen

Kraftig ökning av medelålders covidpatienter

Antalet personer som vårdas på sjukhus på grund av covid-19.

Antalet medelålders personer som läggs in på sjukhus på grund av covid-19 ökar kraftigt. Antalet barn som vårdas på sjukhus, däremot, är fortfarande mycket litet.

Allt fler vårdas på sjukhus på grund av covid-19. Framför allt är det bland personer i åldern 30–69 år som den största ökningen skett.

– Vi följer inläggningarna på sjukhus och vi ser en ökning från och med vecka fem ungefär, framför allt bland de yngre. Med yngre menar vi yngre äldre, det vill säga personer i åldern 30 till 69 år. Där har det ökat rätt rejält. Däremot ser vi inte alls samma ökning bland personer 70 år eller äldre, säger Erik Wahlström, utredare på Socialstyrelsen.

Under vecka sex lades cirka 400 personer i åldersgruppen 30–69 år in på sjukhus på grund av covid-19, ett antal som nästan hade fördubblats vecka tio.

Få barn

Ökningen, säger Erik Wahlström, är inte så förvånande med tanke på att smittspridningen av coronaviruset ökat under motsvarande period. Ju större smittspridning, desto fler hamnar på sjukhus.

– I gruppen 0 till 29 år har det också skett en ökning, men där är det framför allt bland 20-åringarna som inläggningarna ökat. Antalet barn som vårdas på sjukhus på grund av covid-19 är fortfarande mycket litet. Där ser vi ingen förändring, säger Erik Wahlström.

Bland de medelålders är det framför allt inläggningarna av dem i ålderskategorin 50–69 år som har ökat.

Raka kurvor

TT: Är antalet medelålders som vårdas på sjukhus oproportionerligt många?

– Det är svårt att säga, eftersom smittspridningen också kan vara oproportionerlig. Det kanske återspeglar smittspridningen perfekt, men det vet vi inte. Att gruppen 70 år eller äldre inte utgör en lika stor andel av de sjukhusvårdade som förut, kan ha flera orsaker. Många av de riktigt gamla har fått vaccin och de andra kanske skyddar sig.

Även bland dem som läggs in för intensivvård pekar kurvan för de medelålders mer eller mindre rakt upp.

Men även om kurvorna går upp, är antalet som vårdas på sjukhus på grund av covid-19 ändå lägre nu, än det var i början av året.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV