Radar · Mänskliga rättigheter

Kampen mot barnslaveriet: ”Domarna sänder ett viktigt budskap”

Ett av de barn i Bihar som har kunnat återvända hem efter att ha fritagits från ett liv i tvångsarbete.

Många barn från den fattiga indiska delstaten Bihar rekryteras till andra delar av landet där de blir hänsynslöst utnyttjade i tvångsarbete. De som lyckas ta sig ur fångenskapen behöver mycket stöd för att kunna återskapa sina liv – och för att våga vittna mot förövarna.

Familjer som lever i extrem fattigdom kan lätt falla offer för rekryterare av barnarbetare som lyckas manipulera föräldrar som har svårt att försörja alla sina barn. Ofta använder de sig av lokala mellanhänder som familjerna har ett förtroende för.

Många av de barn som rekryteras i Bihar, som är en av Indiens fattigaste regioner, förs sedan över hundra mil västerut till delstaten Rajasthan. Där utsätts barnen för tvångsarbete i små fabriker, under hemska förhållanden. Bara under 2019 fritogs 636 pojkar och 17 flickor från Bihar från sådana arbetsplatser i Rajasthan.

Driver processer mot förövarna

De barn som myndigheter och organisationer som Child Labour Free Jaipur, CLFJ, lyckas befria behöver mycket stöd efter att de återvänt till sina hembyar. Abhijit De från CLFJ berättar att organisationen bland annat hjälper barnen så att de ska kunna börja i skolan eller få en yrkesutbildning.

Barnen får även träffa andra i samma situation via särskilda grupper som håller möten varannan vecka.

Enligt Abhijit De skulle en snabbare utbetalning av det statliga skadestånd som de fritagna barnen har rätt till förenkla barnens återintegrering i samhället.

– Vi hjälper också barnen och deras familjer att driva juridiska processer mot förövarna, berättar Abhijit De.

Obehaglig återse förövaren i rättssalen

CLFJ stöttar offren att vittna i rättegångar mot personer som åtalas för människohandel. En som fått hjälp är Ali, som 2019 fördes från sin hemby i Bihar till Rajasthans huvudstad Jaipur av en människohandlare. Han säger till IPS att det var mycket obehagligt att återse förövaren i rättegångssalen.

– Han satt och gjorde tecken, för att få oss att inte berätta, säger Ali.
På senare tid har dock domstolarna gjort det möjligt för barn som fallit offer för människohandel att vittna via videolänk. Detta för att minska riskerna för att de ska känna sig hotade.

Ginny Baumann, vid den internationella organisationen Freedom Fund, berättar att sex rättegångar mot personer som åtalats för människohandel med barn ledde till fällande domar mellan augusti 2019 och fram till december förra året i Jaipur. Flera av fallen slutade med livstidsdomar. Det är ett stort steg framåt, menar hon.

– Dessa domar sänder ett tydligt budskap till människohandlarna om att exploateringen av barn inte längre tolereras, säger Ginny Baumann till IPS.

Under 2019 genomfördes samtidigt förundersökningar mot 27 personer som kommer att åtalas för människohandel i Bihar, enligt den indiska brottsstatistikmyndigheten, NCRB.

Brist på samordning försvårar arbete

Men Kanhaiya Kumar Singh, ordförande för organisationen Tatvasi Samaj Nyas i Bihar, säger att det stora problemet är att det ofta dröjer så länge innan rättegångarna hålls – i vissa fall flera år.

Enligt NCRB rapporterades det om att drygt 2 900 barn hade blivit utsatta för människohandel i Indien under 2019. Men enligt CLFJ finns det ”tusentals” barnarbetare bara i staden Jaipur.

Trots de insatser som görs av lokala organisationer menar PM Nair, som är polis och expert på människohandel, att samarbetet mellan myndigheter och organisationer i olika delar av landet måste förbättras. Det gäller i synnerhet mellan de delstater dit barnen har förts, och deras hemdelstater – efter att barnen har fritagits.

– Bristen på samordning underminerar kampen mot människohandeln med barn, säger PM Nair.

Han menar att resultaten skulle kunna bli mycket bättre om samarbetet mellan polisens särskilda enheter och de lokala organisationerna stärktes.

– Alla aktörer måste samverka i kampen mot slaveriet, slår PM Nair fast.