Radar · Nyheter

Inte hett med bränna – men cancern ökar

Fler svenskar håller sig i skuggan, av Strålsäkerhetsmyndighetens rön att döma.

Det är inte längre lika populärt att vara brunbränd i Sverige.
Men trots att färre jobbar på solbrännan så är det fler som drabbas av hudcancer, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

Svenskar prioriterar hälsan framför solbrännan, slår myndigheten fast i sin årliga rapport om vad den gjort för att Sveriges miljömål ska uppnås. Plumpen i protokollet är den ökande hudcancern.

”Vi ser dock positiva tecken. 2020 års enkätundersökning om svenskars solvanor visar en fortsatt förändring när det gäller attityder. Att vara solbrun har blivit mindre eftersträvansvärt sedan 2016”, säger Hélène Asp, enhetschef vid Strålsäkerhetsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Myndigheten har fyra miljökvalitetsmål att uppfylla. När det gäller utsläpp av radioaktiva ämnen och exponering för strålning eller elektromagnetiska fält i arbetslivet uppger den att målen är uppnådda.

Målet för UV-strålningen – att den ska orsaka färre fall av hudcancer i Sverige än vid millennieskiftet – uppnås inte. Svenskar utsätts för mindre strålning, men cancersjukdom kan ta lång tid att utveckla.

”Att antalet hudförändringar hos svenska barn minskar tyder på att föräldrar har skyddat sina barn från skadlig solexponering i större utsträckning under senare år. En trend som bådar gott inför framtiden”, meddelar Asp.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV