Radar · Miljö

”Sundays for forests” ska sätta ljuset på skogen

Bohusläns skogsnätverk hoppas initiativet till skogsvandringar för att uppmärksamma hoten mot skogen ska få spridning i landet.

Genom ”Sundays for forests”, söndagar för skogen, ska människor få upp ögonen för skogen. Det hoppas ett bohuslänskt nätverk som inspirerade av Fridays for futures skolstrejker ska viga söndagar åt skogsvandringar.

– Vi når inte våra miljömål för skogen utan istället avverkas de sista oskyddade naturskogarna i Sverige och ersätts med trädplantager. Det är förödande för både den biologiska mångfalden och klimatet. Vi välkomnar gamla och unga att följa med oss ut i skogen och se med egna ögon vad vi håller på att förlora, säger Angela Hunter från Bohusläns skogsnätverk i ett pressmeddelande.

Den första skogsvandringen äger rum i Strömstad på söndagen. Nätverket, där bland annat Naturskyddsföreningen ingår, hoppas initiativet får spridning runt om i landet.

Enligt Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet har 14 av 15 skogstyper i Sverige en ”ogynnsam bevarandestatus”, vilket innebär att det är ont om dem. Endast fjällbjörkskog har en ”gynnsam bevarandestatus”. Förlusten av livsmiljöer är en viktig orsak till att 1800 växt– och djurarter som lever i skogen är rödlistade.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV