Radar · Inrikes

Märta Stenevi: ”Vi ska bli mer närvarande”

Märta Stenevi, Miljöpartiets nya kvinnliga språkrör.

Märta Stenevi har valts till Miljöpartiets kvinnliga språkrör under en digital extrakongress på söndagen. ”Det är väldigt många känslor just nu, men mest känner jag tacksamhet. Jag vill först tacka queen Lövin”, sade Stenevi efter hon blivit vald.

– Jag kommer göra allt för att uppfylla alla era förväntningar, sade Märta Stenevi i ett tal direkt efter omröstningen.

Märta Stenevi fick 142 av 265 röster. Rebecka Le Moine fick 54 röster, Elin Söderberg 44 och Annika Hirvonen 25 röster. Alla som deltog på kongressen valde att rösta.

Stenevi valdes in under en tid då partiet sett backande opinionssiffror. Bara dagar innan kongressen hamnade Miljöpartiet under fyra procent i en opinionsundersökning beställd av SVT.

– Fyra procent duger inte. Vi måste göra mer.

Syre: Varför tror du Miljöpartiet ligger så dåligt till i opinionen och vad kan du göra för skilland?

– Vi har gjort det under en ganska lång tid. Dels är det statistiskt svårt för små partier i koalition, men jag har ambitionen att vi ska bli det parti som bevisar att motsatsen är möjlig.

– När man går till val har man bara en röst. Det finns en grupp väljare som vara vill rösta på klimat och miljö, men det finns också en större grupp som är oerhört oroande för klimatförändringarna, förlusten av den biologiska mångfald och vad som händer med vår natur – men som också vill ha svar frågor om skolan, sjukvården och andra delar av samhället. Tittar vi på Europa och andra gröna partier så har de kunnat ha en tydligare roll som samhällsbärande parti och det ska vara vår ambition, säger Märta Stenevi och poängterar att Miljöpartiet inte ska vara ett enfrågeparti som ligger kring fyraprocentsspärren.

Syre: Hur ska man bredda partiet utan att tappa miljörörelsen?

– Det handlar inte om att förändra vår miljö- och klimatpolitik eller göra den mindre synlig. Det handlar om att vi ska delta i samhällsdebatten där den förs. Klimat- och miljöfrågan är väldigt stor, vilket den ska fortsätta vara. Men vi behöver också delta i de andra samhällsdebatterna som pågår i andra frågor, så det blir begripligt vad våra värderingar är.

– Jag är helt övertygad om att framtiden behöver grön ideologi och grön politik. Svaren finns inte hos socialismen, inte hos kapitalismen, utan svaren finns i den gröna rörelsen. Men då måste vi visa människor och få de att lita på vad det betyder för hela samhället, säger Stenevi.

Att Miljöpartiet ska bredda sig och kliva fram inom just välfärds- och trygghetsfrågor är något hon talat för länge.

– Om vi har ett klimatarbete som inte tar hänsyn till de som är allra mest utsatta kommer vi inte nå de mål vi satt upp, säger hon och nämner de tre solidariteterna som partiet lyder under: solidariteten med djur, natur och ekosystem; solidaritet med kommande generationer och solidaritet med alla människor.

– De är odelbara. Man kan inte hejda klimatförändringarna eller försurning i haven om man inte får med sig människor. Ett samhälle som slänger de svagaste under bussen kommer inte kunna få stopp på klimatförändringarna – det är min absoluta övertygelse, säger hon.

Märta Stenevi blev medlem i Miljöpartiet de Gröna 2012 som 36-åring. Hon hade då arbetat inom förlags- och bokbranschen i femton år, bland annat som marknadschef och inköps- och logistikchef.

På frågan hur hon tror partiet kommer förändras med henne som språkrör betonar hon vikten av att synas.

– Jag vill att partiet ska bli mer närvarande. Inte bara där vi har ministerportföljer, utan i hela samhällsdebatten. Jag vill att vi ska vara en aktivt, lyssnande och respektfullt part i samtalen. Tala om vad vi tycker men också höra på vad väljarna säger och hur de upplever sin vardag.