Radar · Inrikes

Hundraårig skog avverkades av misstag

Ett skogsområde i Partille kommun, strax utanför Göteborg har skövlats av misstag.

En skog med stora naturvärden och som var planerad att användas som rekreationsområde har avverkats av misstag, rapporterar Göteborgs-Posten.

Träden var omkring hundra år gamla i det 6 500 kvadratmeter stora området i Öjersjö, i Partille kommun, som nu har jämnats med marken. Där fanns 60–80 särskilt skyddsvärda ekar och granar, värdefull sumpskog som hindrade slam från att komma ut i en närliggande sjö, samt skyddade grodor, fladdermöss och fåglar.

– Det var så bedrövligt att se. Svårt att greppa. Det enda man kunde tänka var, hur kunde detta ske, säger kommunekologen Karin Lindblad Johansson, till GP.

Intill den avverkade skogen anläggs ett nytt bostadsområde och kommunen misstänker att det är i samband med det arbetet som en entreprenör har skövlat fel område.

Kommunen har polisanmält entreprenören och kommer att kräva ekonomisk ersättning. Karin Lindblad Johansson tror att det kan handla om flera miljoner kronor.