Radar · Inrikes

Anmälningar om kvinnomisshandel ökar lavinartat

Arrangerad bild av man som slår kvinna.

Omkring 50 procent fler anmälningar kom i fjol in om kvinnor som utsatts för våld i en nära relation, rapporterar Göteborgs-Posten. Den sociala isoleringen under pandemin kan vara en orsak.

Siffrorna, som jämför 2020 med 2019, är preliminära och kommer från Brottsförebyggandet rådet (Brå). De har tagits fram åt polisen av Sven-Åke Lindgren, professor på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

– Det är en väldigt stor ökning, på väldigt kort tid. Det gör ju att man får upp ögonen för det här, och funderar på vad det faktiskt beror på, säger Sven-Åke Lindgren till GP.

Redan under fjolåret uppmärksammades det att anmälningarna om kvinnomisshandel ökade. Landets kvinnojourer larmade om att trycket var hårt.

De nya preliminära siffrorna visar att polisen i landet som helhet fick in 49 procent fler anmälningar om kvinnomisshandel.

Det finns anledning att tro att pandemin, med restriktioner och social isolering, delvis har bidragit, anser Sven-Åke Lindgren. Men pandemin är troligtvis inte den enda förklaringen, eftersom fler anmälningar kom in även i början av året, innan coronaviruset slog till.

Kvinnors benägenhet att anmäla brotten kan också ha ökat.

– Misshandel mot kvinnor i nära relationer är ett av de brott med absolut lägst anmälningsbenägenhet, säger Lindgren till GP.