Radar · Miljö

Regeringen utreder nya pandemiåtgärder – utegångsförbud utesluts inte

Socialminister Lena Hallengren (S) presenterade Lars Hedengran som den nya utredaren för en bättre pandemilag för framtida utbrott.

Regeringen vill modernisera smittskyddslagen inför kommande pandemier. Utredaren får mandat att föreslå ingripande åtgärder som till exempel tillfälligt utegångsförbud.

Erfarenheterna från covid-19 är att dagens smittskyddslag inte är anpassad för en situation där smitta sprids snabbt och brett i samhället. Därför tillsätts nu en utredning som ska se över hur det kan skapas bättre lagstöd för hur man kan hantera framtida epidemier eller pandemier.

– Det behöver finnas ett bättre lagstöd för att hantera stora smittoutbrott som påverkar hela samhället, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Tillfälliga utegångsförbud

Utredningen ska titta på bestämmelser kring testning och smittspårning och även om det finns behov av extraordinära smittskyddsåtgärder, till exempel att införa tillfälligt utegångsförbud.

– Men det är en extremt ingripande åtgärd, understryker Hallengren och tillägger att eventuella åtgärder inte ska gå längre än vad som är absolut nödvändigt.

TT: Det ingår i utredningens uppdrag att titta på skyldigheter och om det går att koppla sanktioner till de skyldigheterna. Kan ni ge exempel på vad det kan vara?

– Utredaren måste titta på vad som skulle kunna vara motiverat, säger Lena Hallengren (S) och fortsätter:

– Låt säga att man ska hålla vissa avstånd eller bära munskydd i vissa sammanhang. Där har många gånger frågan ställts kring vad händer om man inte gör det, säger Hallengren.

Klart om två år

Särskild utredare blir Lars Hedengran, rättschef på socialdepartementet. I maj nästa år ska han redovisa vad han kommit fram till vad gäller extraordinära åtgärder, om två år ska utredningen ska vara klar i sin helhet.

–Målet är att rusta Sverige så bra som är möjligt, säger Lena Hallegren.

– Eventuella åtgärder ska inte gå längre än vad som är absolut nödvändigt, påpekar socialminister Lena Hallengren (S) vid pressträffen.

Texten är uppdaterad