Radar · Inrikes

FHM: Fortsatt testning vid inresa till Sverige – till 31 oktober

Alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden bör PCR-testa sig för covid-19 vid ankomst, enligt Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen om att alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden bör PCR-testa sig för covid-19 vid ankomst. Anledningen är att personer med covid-19 fortfarande reser in i Sverige, skriver FHM i ett pressmeddelande.

Rekommendationen är att alla som reser in testar sig så snart som möjligt, helst samma dag även om man saknar symtom.

”Flera länder har en större smittspridning än Sverige, och i smittspårningsarbetet ser vi att en relativt hög andel av covid-19-fallen fortsatt är kopplade till utlandsresor”, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef och biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, i pressmeddelandet.

Efter inresa från länder utifrån Norden bör man var försiktig i sitt umgänge med andra och bland annat undvika att träffa personer i riskgrupp. Man bör vara mycket uppmärksam på milda symtom och hålla avstånd till andra, enligt FHM.
Rekommendationen gäller även för svenska medborgare.

Fullvaccinerade sedan två veckor tillbaka eller personer under 6 år är undantagna, och från och med 1 september är även personer som har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret undantagna. Undantagna personer bör dock fortsatt följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och vara särskilt uppmärksamma på symtom efter resa, enligt myndigheten.

Den förlängda rekommendationen gäller till 31 oktober.