Radar · Miljö

Stadsfjärilarna anpassar sig – mer fruktsamma

I studien genomfördes experiment med bland annat rutig buskmätare i städerna Stockholm och Helsingfors.

Fjärilar som lever i städer har tack vare den varmare och längre sommarsäsongen utvecklat speciella egenskaper som gör dem både mer livskraftiga och fruktsamma.

Fjärilar hinner som regel med att producera två generationer under en säsong. De fjärilar som syns mitt i sommaren är ättlingar till vårens fjärilar, men nu har forskare upptäckt att de som lever i urbana miljöer även kan hinna med en tredje generation vissa år.

Förklaringen är enligt Matthew Nielsen, forskare vid Zoologiska institutionen på Stockholms universitet, att städer utgör ”värmeöar” i landskapet. Och det är både ljuset och värmen som råder i storstadsmiljöer som har betydelse.

– Fjärilar förlitar sig på ljuset för att veta vilken tid på året det är, men det förskjuts i städer och tack vare den varmare miljön kan fjärilarna vara aktiva längre innan de inleder vintervilan.

Evolutionära förändringar

Det är två olika arter – rapsfjäril och rutig buskmätare – som forskare vid bland annat Stockholms universitet och University of Oulu i Finland studerat och de längre tillväxtsäsongerna i urbana miljöer har visat sig leda till evolutionära förändringar hos insekterna.

– Vissa populationer av fjärilar tycks vara speciellt anpassade till de klimatförhållanden som är typiska för en storstad, säger Matthew Nielsen.

Välkända storstadsproblem

Forskarna drar också paralleller till tidigare studier där man visat på liknande evolutionära förändringar som en effekt av den pågående klimatförändringen.

– Den globala uppvärmningen har på många ställen lett till ett varmare klimat med längre tillväxtsäsonger. Stadsmiljön tycks leda till liknande händelsekedjor, säger Matthew Nielsen.

Det är dock inte bara fördelar att leva storstadsliv för en fjäril. På minussidan finns svårigheterna att hitta både föda och ”bostad”.

– Det finns färre blommor och färre gröna blad som larverna kan äta från, så även om de kan vara aktiva längre har de större problem att hitta mat, säger Matthew Nielsen.