Radar · Inrikes

Rekordmånga organisationer med 90-konto

Allt fler nöjer sig inte bara med att skänka utan vill göra mer och startar egna organisationer för att samla in pengar.

Antalet organisationer med 90-konto har ökat rejält de senaste tio åren. Ökat samhällsengagemang tros vara en av orsakerna.

De senaste tio åren har antalet organisationer med så kallade 90-konto ökat med 25 procent. Tommy Jonsson, ekonomiansvarig på Svensk insamlingskontroll, den instans som beviljar 90-konton, ser flera skäl till att intresset växer.

– Jag tror att organisationerna vill ha den här seriositetsstämpeln på sin verksamhet.

Att kunna bevisa att organisationen sköter sig och att pengarna går till det man säger att de ska, har blivit allt viktigare i takt med att insamlingar i sociala medier blivit allt vanligare.

– I dag är det enkelt att samla in pengar och man vill slippa misstron som finns mot insamlingar i sociala medier.

Corona och flyktingar engagerar

Organisationerna med 90-konto är relativt jämnt fördelade över olika områden, men det går att se trender. Nya organisationer fokuserar ofta på aktuella frågor. I samband med flyktingkrisen engagerade sig många i det och på senare år är det coronapandemin och klimatkrisen som har legat högt.

Att fler ansöker om 90-konto speglar ett växande samhällsengagemang, tycker Tommy Jonsson.

– Vi känner att det är fler och fler som vill engagera sig. Man vill inte bara skänka hundra kronor då och då utan bildar en organisation för att ge mer stöd och då vill man ha den här kvalitetsstämpeln.

Fakta: 90-konto

TT
I dag finns det 446 organisationer med 90-konto. Tillsammans har de intäkter på 23,5 miljarder kronor.
Ett 90-konto är ett sjusiffrigt bankgiro- och PlusGirokonto som inleds med 90. Kontot beviljas till insamlingsorganisationer som lever upp till en rad krav.
Det är Svensk insamlingskontroll som beviljar 90-konton.
Kraven som ställs på organisationer rör bland annat att som insamlare låta sig granskas, samt att minst 75 procent av de insamlade pengarna går till ändamålet.
Endast ideella föreningar, trossamfund och stiftelser kan få 90-konto – inte privatpersoner, företag eller ekonomiska föreningar.
Källa: Svensk insamlingskontroll