Radar · Inrikes

Hovrätten: Extremistutpekande var inte förtal

Den förra S-politikern Ann-Sofie Hermansson frias av Hovrätten för Västra Sverige för grovt förtal.

Den förra S-politikern Ann-Sofie Hermansson frias från grovt förtal av hovrätten för västra Sverige. De två kvinnor som stämt henne då de kände sig kränkta av att Hermansson kallat dem extremister på sin blogg döms att betala hennes rättegångskostnader på 376 000 kronor.

Det var i efterspelet till en inställd visning av filmen ”Burka Songs 2.0” i kommunens lokaler som Ann-Sofie Hermansson gjorde flera blogginlägg där två kvinnor beskrevs som ”extrema röster” som ”försvarat terrorister”.

Hermansson var vid den tiden ordförande i Göteborgs kommunstyrelse.
Hovrätten gör bedömningen att uttrycken i Hermanssons blogg i det sammanhang de lämnats inte kan ses som förtal.

Stark yttrandefrihet

 –Yttrandefriheten är oerhört stark i Sverige. Det står i första paragrafen i grundlagen. Man vill inte ha en hämmad debatt där varje person ska behöva sitta och fundera om på om de kan säga saker utan att bli åtalad, säger hovrättspresident Anders Hagsgård till TT.

– Men du kan inte kalla en person vad som helst. Det finns en gräns, och den är inte lätt att dra. Det beror på kontexten. I det här sammanhanget anser vi det handlar om värdeomdömen och värdeomdömen är överhuvudtaget inte straffbara.

Det innebär att åtalet och de två kvinnornas skadeståndsyrkanden ska ogillas. Hovrätten fastställer därmed tingsrättens dom.

Gjorde polisanmälan

De två kvinnorna, som skulle ha lett ett panelsamtal efter den planerade filmvisningen i mars 2018, gjorde en polisanmälan mot Ann-Sofie Hermansson när de läst hennes kommentarer på bloggen. När polisen lade ner ärendet, valde kvinnorna att stämma Hermansson i ett enskilt åtal för grovt förtal. Enligt stämningen anser de att Hermansson har haft som motiv att kränka kvinnorna på grund av deras muslimska tro.

Eftersom de två kvinnorna förlorat målet ska de betala politikerns rättegångskostnader i hovrätten med 376 300 kr.

Rättsprocessen har väckt stor uppmärksamhet bland offentliga debattörer. Många har tydligt tagit ställning för Ann-Sofie Hermansson, och framfört att en fällande dom vore ett hot mot yttrandefriheten. Andra har gett stöd åt de muslimska kvinnorna.