Radar · Inrikes

Dyrare vatten i framtiden 

Takten för prisutvecklingen för vatten och avlopp ökar, och skillnaderna är stora mellan olika kommuner.

En rapport visar att priserna för vatten och avlopp i Sverige det senaste året har ökat mer än konsumentprisindex, och den utvecklingen förutspås fortsätta. Det är också stora skillnader i pris mellan olika kommuner.

I en undersökning som årligen görs av Nils Holgersson-gruppen framkommer att priserna för vatten och avlopp har ökat med 4,8 procent på ett år, vilket innebär att ökningstakten är högre än inflationen. Det är helt i linje med Svenskt vattens rapport från 2017 där det konstaterades att taxorna måste fördubblas under en 20-årsperiod för att motsvara investeringsbehovet i vattenförsörjningen.

Priserna skiljer sig dock åt mellan landets kommuner. I årets undersökning höjer 42 kommuner sin taxa för vatten och avlopp med tio procent eller mer medan 62 kommuner har oförändrad taxa och 9 kommuner sänker taxan.

– De stora och ojämna prisökningarna är problematiska och slår direkt mot konsumentens plånbok. En god långsiktig planering och framförhållning när det gäller prissättning för vatten och avlopp är ett rimligt krav för att ökade kostnader inte ska komma som en överraskning för kunderna, säger Mari-Louise Persson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen, i ett pressmeddelande.

Klimatförändringarna, som har orsakat kraftiga skyfall och översvämningar , är en faktor som numera måste läggas till beräkningarna när det gäller vatten- och avloppssystemen.

– Klimatförändringar och extrema väderhändelser gör frågan om tillgång till vatten och välfungerande avlopp angelägen. Vi behöver en ordentlig diskussion om hur kostnaden för hållbara VA-system ska fördelas i framtiden, säger Mari-Louise Persson.

Om rapporten

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson Gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.
I rapporten “förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. 
Nils Holgersson Gruppens medlemmar är för närvarande Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.
Källa: Nils Holgersson-rapporten