Radar · Djurrätt

Brott mot djur ska kunna straffas hårdare

Regeringen vill bland annat införa det nya brottet grovt djurplågeri i brottsbalken.

Regeringen vill se skärpta straff vid djurplågeri och föreslår ett nytt brott, som ska kunna ge upp till fyra års fängelse. ”Vi ser väldigt allvarligt på detta, och då ska det också få ganska allvarliga följder”, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Det nya brottet som regeringen vill införa i brottsbalken är grovt djurplågeribrott, som ska kunna ge mellan sex månader och fyra års fängelse.

– I grunden har vi ju väldigt seriösa och bra djurhållare som gör sitt bästa och ganska strikt lagstiftning, men av och till så ser vi ganska grova saker som, om man inte tar till ytterligare med hårdhandskarna, riskerar att befläcka de seriösa djurhållarna och helt i onödan skapa lidande hos djur, säger Ibrahim Baylan.

Samtidigt vill regeringen förenkla i de fall djurhållare gjort enklare överträdelser som inte drabbat djuren, utan rör exempelvis administration. I sådana ärenden ska djurskyddskontrollmyndigheter få besluta om sanktionsavgifter.

– Vi vill fokusera på dem som verkligen inte sköter sig. Har man i övrigt en väldigt välskött verksamhet, men har missat något, då tycker vi att det förenklar och för den enskilde blir det inte lika betungande. Man kanske får en sanktionsavgift men det blir inte ett fall för rättsväsendet som det är i dag, säger Baylan.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Fakta: Djurplågeri

I dag finns i brottsbalken brottet djurplågeri, där påföljden är böter eller fängelse i två år.
Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet ”otillbörligen” utsätter djur för lidande genom misshandel, vanvård eller överansträngning kan dömas för detta.
Regeringen vill att brottet grovt djurplågeribrott ska föras in i brottsbalken, ett brott som ska kunna ge upp till fyra års fängelse.
Källa: Brottsbalken, regeringen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV