Radar · Politik

Andersson: ”Det grova våldet är ett gift”

Statsminister Magdalena Andersson på väg för att avge sin regeringsförklaring och presentera de nya statsråden.

Kampen mot brott och segregation, att driva på den gröna industriella revolutionen och att ”ta tillbaka kontrollen över välfärden” ska prioriteras, enligt statsminister Magdalena Andersson (S). ”Det grova våldet är ett gift”, säger hon i sin första regeringsförklaring.

Straffen för gängrelaterad brottslighet ska skärpas ytterligare. Möjligheten att använda hemliga tvångsmedel preventivt för att förhindra allvarlig brottslighet utreds, säger hon och fortsätter:
–Det grova våldet är ett gift som hotar hela vår samhällsgemenskap. Det undergräver tilliten mellan människor och det urholkar framtidstron.

Hon påminner om att pandemin inte är över.

– Smittspridningen börjar öka även i Sverige. Regeringen förbereder sig inför ett förvärrat läge, säger hon och aviserar ytterligare åtgärder.

En åtgärdsplan kommer att presenteras inom kort.

Hon säger att det kommer att behövs ytterligare åtgärder för att hålla avstånd i offentliga miljöer. Kansliet för krishantering som tidigare sorterats under justitiedepartementet kommer att flyttas till statsrådsberedningen.

"Sverige kan bättre"

Utsläppen ska minskas och jobb skapas genom att satsa på och fortsätta den gröna industriella revolutionen.

– Takten ska öka ytterligare. Men nödvändiga investeringar riskerar att inte bli av, för att marknaden tycker att de är för riskfyllda. Svensk industri ska kunna fasa ut det fossila. De gröna kreditgarantierna byggs ut till 50 miljarder kronor nästa år, säger Andersson.

En ny nationell elektrifieringsstrategi ska peka ut hur kapaciteten i elnäten snabbt och effektivt kan byggas ut.

– Välfärden ska lyftas, framhåller hon. Medarbetare i vården, skolan och omsorgen ska ha ”de villkor som krävs för att göra sitt jobb” och välfärden ska ha hög kvalitet i hela landet.

– Av respekt för alla som jobbar och har byggt upp vårt land ska vi ha trygga socialförsäkringar och pensioner, säger hon.

Initiativ till att öka inbetalningarna till pensionssystemet ska tas i pensionsgruppen och skatteklyftan mellan löntagare och personer med sjuk- och aktivitetsersättning ska bort.

Hon säger att kriminalpolitiken har börjat läggas om.

– Våldsbrotten och kriminellas maktutövande utgör ett hot mot den folkliga förankringen och den demokratiska legitimitet på vilken vår rättsordning vilar. Det ska bekämpas med det demokratiska samhällets fulla kraft.

Statsminister Andersson understryker att det krävs bredare insatser än straffskärpningar och nya verktyg och resurser för rättsväsendet.

Det ska bli en viktig uppgift för hela regeringen.

– Varje statsråd i den regering som idag tillträder kommer att få i uppgift att inom sitt ansvarsområde och med stöd av berörda myndigheter vända på varje sten för att stoppa gängkriminaliteten och bekämpa segregationen, säger hon.

Måste hjälpas åt

Andersson kommer också med en uppmaning till svenska folket för att gängvåldet ska kunna bekämpas.

– Vi måste alla hjälpas åt, säger hon. Ingen enskild människa kan ensam bryta segregationen eller stoppa skjutningarna och gängen.

Statsminister Andersson lovar att integrationen ska förbättras på en ”gedigen kunskapsgrund.”

Cancervården, psykiatrin och förlossningsvården ska prioriteras när sjukvården byggs ut. Köerna ska kortas, vårdcentralerna stärkas och fler få en fast läkarkontakt.

Högre pensioner

Alla hemtjänsttagares rätt till en fast omsorgskontakt ska fastställas i lag. Den som jobbar i äldreomsorgen ges möjlighet att studera till undersköterska på betald arbetstid.

En strukturreform som ska stärka inkomsterna för de pensionärer som har det sämst ska läggas fram. Det innebär upp till 1 000 kronor mer per månad.
En trygghetspension införs, så att den som är över 60 år och utsliten inte ska behöva ta ut sin ålderspension i förtid.

Det civila försvaret ska stärkas och en uppdaterad nationell säkerhetsstrategi tas fram.

– Sverige och EU ska bedriva en aktiv politik i relation till Kina, säger hon.

Som slutkläm på regeringsförklaringen säger Andersson:

– Vi är alla med och bidrar till det Sverige vi älskar. Och vi är många som gör en insats för demokratin, på fikarasten, vid bokningstavlan i tvättstugan, i byggfutten, ofta utan att vi tänker på det.

– Rösträtten 1921 var inte slutpunkten på demokratibygget, den var startskottet.