Radar · Inrikes

Tegnell: Lättnaderna måste skjutas fram

Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten begär att regeringen skjuter på de lättnader i pandemirestriktionerna som aviserats till den 11 april. ”Att göra förändringarna i det här läget skulle skicka signaler om att riskerna har minskat”, säger statsepidemiolog Anders Tegnell. Nytt datum som föreslås är 3 maj.

I praktiken skulle kanske förändringarna inte ha så stor betydelse, men regeringen bör ändå avvakta, resonerar Anders Tegnell.

– Det skickar ändå signaler om att riskerna har minskat. Enligt vår bedömning är det fel, säger han.

– Vi behöver verkligen ha fortsatt hårt arbete med att begränsa smittan så mycket som möjligt under ett antal veckor framåt.

Allvarligt läge

Smittläget är nu så allvarligt att Folkhälsomyndigheten (FHM) under måndagen skickade en hemställan till socialdepartementet för att be regeringen att avvakta med en rad förändringar i den så kallade begränsningsförordningen.

Det handlar exempelvis om deltagarantal för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som fotbollsmatcher, teaterföreställningar och konserter. Regeringen har föreslagit att det nuvarande publiktaket på åtta personer ska kunna anpassas efter om arrangemanget är inomhus eller utomhus och om det finns anvisade sittplatser eller inte.

FHM föreslog i sitt remissvar i februari att förändringarna skulle träda i kraft den 11 april, om smittläget tillåter det. Men nu backar myndigheten om datumet.

Enligt Anders Tegnell finns en oro i många regioner om att människor är pandemitrötta och därför följer rekommendationer och regler allt sämre.

– Den här typen av signaler kan göra att man minskar följsamheten ännu mer. Och när följsamheten minskar får det väldigt stora effekter på smittspridningen, säger Tegnell.

Osäkert datum

FHM gör bedömningen att förändringarna i stället kan träda i kraft i månadsskiftet april/maj. FHM begär därför att datumet ändras till den 3 maj.

Men även detta datum är osäkert.

– Det finns en viss förhoppning – om alla verkligen hjälps åt – att vi kan se en topp i mitten av april. Då skulle 3 maj vara ett rimligt datum, säger Anders Tegnell.

– Men blir det inte så får vi fundera igen.

Det blir nu upp till regeringen att besluta om man ska följa FHM:s uppmaning och skjuta på genomförandet. Regeringen lyssnar dock ofta på sin expertmyndighet.

Tänt ett hopp

Det tidigare beskedet om vissa lättnader den 11 april har fått kultur-, nöjes- och idrottsverksamheter att hoppas på att kunna köra i gång igen, även om det skulle bli i liten, smittsäker skala.

Till exempel föreslogs att evenemang inomhus med sittande publik skulle kunna få ha en publik på max 50 personer och utomhusarrangemang högst 100 deltagare. Tanken är att taken sedan stegvis ska höjas när smittläget förbättras.

En annan del i förslaget som FHM nu vill att regeringen skjuter på är att Gröna Lund och Liseberg ska omfattas av samma regler som andra nöjesparker. I dag är de i juridisk mening så kallade stadigvarande tivolinöjen och får maximalt släppa in åtta personer. Men från den 11 april skulle de enligt förslaget kunna öppna om varje besökare får 20 kvadratmeter att röra sig på.

Så sent som på måndagen meddelade Gröna Lund att de siktar på att öppna den 1 maj efter att ha varit stängt i mer än ett år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV