Radar · Inrikes

Rekordmånga fall av dödligt våld i fjol

Polisavspärrning efter att en man sköts i Rosengård i Malmö på nyårsafton 2020.

Under 2020 uppmättes det högsta antalet fall av dödligt våld sedan Brottsförebyggande rådet började föra statistik för nästan 20 år sedan. Fyra av tio fall handlade om dödligt våld med skjutvapen.

124 fall av dödligt våld konstaterades i Sverige under 2020, visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Det är en ökning med 13 fall från året före.

Det är också den högsta siffran sedan Brå 2002 började föra statistik över konstaterade fall av dödligt våld.

För antal fall per 100 000 invånare är siffran på 1,2 för 2020 den näst högsta sedan mätningarnas start. Siffran toppas endast av 2007 som hade 1,21 fall av dödligt våld per 100 000 invånare.

Polisregion Stockholm står för en stor del av ökningen, med elva fler fall än 2019. Region Öst hade sex fler fall än året före, medan region Mitt hade fem fall färre.

48 av fallen utgjordes av dödligt skjutvapenvåld, vilket motsvarar 39 procent av samtliga fall. 23 av dessa skedde i region Stockholm.

En stor majoritet av dödsoffren utgörs av män. I fjol var 99 av de 124 offren män eller pojkar. Det var också endast bland män eller pojkar som det dödliga våldet ökade. Antalet offer som var kvinna eller flicka var lika många som 2020 (25 personer).

Bland de kvinnliga offren skedde det dödliga våldet i mer än vartannat fall i en parrelation.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV