Radar · Inrikes

DO: Sexuella trakasserier anmäls mer i skolan 

Skolan är värst när det handlar anmälningar, tips och klagomål om sexuella trakasserier till Diskrimineringsombudsmannen.

Skolan genererar tre gånger så många anmälningar om sexuella trakasserier som övriga samhället. Det visar en ny rapport från DO.

Antalet anmälningar, tips och klagomål till Diskrimineringsombudsmannen (DO) om diskriminering ökade dramatiskt under förra året – med 34 procent jämfört med 2019. Eller en ökning från 2 631 under 2019 till 3 524 2020.

”Det här är en tydlig signal från människor att man upplever sig utsatt för diskriminering. Och det bekräftar att DO:s verksamhet är angelägen för den enskilde och att det krävs insatser för att motverka och förebygga diskriminering i Sverige”, säger DO Lars Arrhenius i ett pressmeddelande.

Flest anmälningar, tips och klagomål förra året gällde etnisk tillhörighet (40 procent). Näst mest gällde funktionsnedsättning (32 procent).

Andel anmälningar, tips och klagomål inom utbildningsområdet jämfört med diskriminering totalt, uppdelat på diskrimineringsgrunderna och sexuella trakasserier, 2020
Andel anmälningar, tips och klagomål inom utbildningsområdet jämfört med diskriminering totalt, uppdelat på diskrimineringsgrunderna och sexuella trakasserier, 2020. Källa: DO

Skolan: flest anmälningar om sexuella trakasserier

En stor majoritet av anmälningarna, tipsen och klagomålen om sexuella trakasserier kommer från skolan. Där 17 procent av anmälningarna till DO som rör skolan och utbildningsområdet handlade om sexuella trakasserier – för resten av samhällssektorn är den siffran 5 procent, enligt rapporten.

– Det gäller framförallt grundskolan, säger Martin Snygg Söder, utredare hos Diskrimineringsombudsmannen, till tidningen Läraren.

År 2020 rörde 102 av 152 anmälningar, tips och klagomål om sexuella trakasserier utbildningsområdet, varav 69 rörde grundskolan.

Där, enligt Läraren, en majoritet av anmälningarna och tipsen handlar om elever som anmäler andra elever för sexuella trakasserier. Men en tredjedel av anmälningarna gäller lärare.

Källa: DO
Källa: DO

Webbformulär bakom ökningen?

Enligt DO skedde den största ökningen efter den 1 september, då ett nytt, förenklat webbformulär för tips och klagomål ifördes av myndigheten. DO skriver att gå det inte att säga att det nya formuläret är enda förklaring till ökningen, men det anses vara en bidragande orsak.

– Syftet med formuläret är att göra det enklare att göra anmälningar. Då kan man se att det skedde en rejäl ökning. Samtidigt har det varit en kontinuerlig ökning av antalet anmälningar under hela den period som vi nu redovisar statistik för, 2015–2020”, säger DO Lars Arrhenius som själv tillträdde sin tjänst den 1 december i fjol, till Dagens industri.

Diskrimineringslagen

• Lagen innehåller sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV