Radar · Integritet

Regeringen vill se vistelseförbud för barn

Socialminister Lena Hallengren och inrikesminister Mikael Damberg vill att myndigheter ska kunna hindra barn att vistas på olämpliga platser.

Regeringen vill att socialtjänsten ska kunna utfärda vistelseförbud för barn på väg in i kriminalitet. Tanken är att ett barn i riskzon ska kunna förbjudas att vistas på en olämplig plats. Nu tillsätts en utredning.

Socialminister Lena Hallengren (S) understryker att det inte handlar om att kollektivt förbjuda barn att vara på olämpliga platser.

– Det är en åtgärd som ska sättas in enskilt för ett barn som inte ska vistas i vissa miljöer, säger hon.

– Man kan tänka sig gator och torg, delar av stan. Kanske vid begränsade tider.

Det skulle till exempel kunna röra sig om en plats där öppen droghandel pågår.

I direktiven står att utredaren ska bedöma om det behövs en möjlighet för socialnämnden att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden i samhället.

Syftet med vistelseförbud kan både vara att förhindra att ett barn dras in i kriminalitet, men också att skydda det från drogmissbruk.

– Det kan även vara till hjälp för föräldrar. Det är inte alltid lätt att sätta gränser och veta i vilka miljöer som barnen vistas i, säger Hallengren.

Ingripa tidigare

Utredningen om vistelseförbud är ett led i strävan att ge socialtjänsten nya verktyg för att kunna ingripa tidigare när ett barn far illa, utan att behöva besluta om tvångsomhändertagande.

– Det har saknats i verktygslådan att kunna vara lite hårdare tidigare för att stötta barn och föräldrar, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Även om utredaren skulle komma fram till att det inte finns behov av att införa vistelseförbud som en möjlig åtgärd, så vill regeringen ha ett lagförslag senast den 21 maj 2022.

Att utredningen tillsätts just nu beror, enligt Damberg, bland annat på att rikspolischef Anders Thornberg tidigare i våras uppgav att ett fönster öppnats för att stoppa nyrekrytering till kriminella gäng. Han syftade på att många gängledare för närvarande sitter inlåsta.

– Polisen vittnar om att man allt oftare försöker rekrytera eller komma i kontakt med barn och ungdomar för att hantera vapen och droger, säger Damberg.

Svåra frågor

Men att kunna utfärda vistelseförbud för ett barn under 18 år är inte okontroversiellt. I direktiven konstateras att det skulle utgöra en inskränkning i barnets grundläggande fri- och rättigheter. Utredaren måste ta hänsyn till FN:s barnkonvention.

Regeringen vill att utredningens förslag innebär att ett beslut i socialnämnden om vistelseförbud på något sätt ska prövas av domstol.

Andra frågor som måste redas ut är vad som ska krävas för att få besluta om vistelseförbud. Tanken är att en sådan åtgärd ska förebygga att ett barn far illa – det vill säga innan brott begås.

En fråga är också hur man ska kunna kontrollera om ett vistelseförbud överträds, samt vad som ska hända om barnet bryter mot förbudet.

TT: Kan inte vistelseförbud strida mot barnkonventionen?

– Som jag ser det är det snarare tvärtom. Att inte ingripa i tid, att inte se till att barn och unga i riskzon får hjälp och stöd – det strider mot barnkonventionen, säger Hallengren.

– Men det får väl utredaren titta på.