Radar · Miljö

Vindkraften snart större än kärnkraften

Vindkraften växer så det knakar i Sverige.

Enligt Svensk Vindenergi väntas vindkraften inom två år stå för en större del av energiförsörjningen än vad kärnkraften gör i Sverige

Enligt en prognos från branschorganisationen Svensk Vindenergi förespås att vindkraften redan om två år kommer stå för en större del av energiförsörjningen än vad kärnkraften gör i Sverige.
Förutsatt att kärnkraftsproduktionen ligger kvar på 2020 års nivå, 47 TWh.

I år har det hittills investerats 15 miljarder kronor i svensk vindkraft och över hälften av den totala vindkraftsutbyggnaden i Norden och Baltikum görs i Sverige, skriver  Svensk Vindenergi, och där samtliga nya projekt som rapporterades in under andra kvartalet i år ska byggas i södra Sverige.

Årsproduktion i TWh per län
Årsproduktion i TWh per län. Källa: Johan Hallnäs/TT

Brist på tillstånd oroar

Men den låga takten i tillförseln av nya tillstånd innebär, enligt branschorganisationen, att det blivit ”brist på tillståndsgivna och byggklara projekt”.

Även restriktioner i elnätet riskerar hindra flera färdiga projekt från att byggas. Även Försvarsmaktens stoppområden hindrar att vindkraft etableras i områden med ”goda vindförhållanden och låg påverkan på omgivningen”.

Eftersom elanvändningen endast väntas öka marginellt de kommande åren, leder den ökade elproduktionen till en ökad elexport, från 25 TWh 2020 till närmare 38 TWh 2023, enligt prognoserna från branschen och Energimyndigheten.

Även el från Solel bedöms att öka kraftigt de kommande åren, om än från låga nivåer och väntas öka från 0,7 TWh 2019 till 2,5 TWh 2023, enligt Energimyndigheten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV