Radar · Utrikes

Nio års fängelse för Hongkongaktivist – 60 andra väntar på rättegång

Polisen förbereder sig för Tong Ying-Kits ankomst till domstolen på fredagen.

Den första person som dömts enligt den kontroversiella nya säkerhetslagen i Hongkong ska tillbringa nio år i fängelse.

24-årige Tong Ying-Kit blev tidigare i veckan dömd för terrorismbrott samt för att ha manat till separatism i samband med protesterna i Hongkong. Själva påföljden, en nio år lång fängelsedom, meddelades under fredagen.

Fallet har följts noga då det anses kunna visa på hur de kinesiska myndigheterna har tänkt använda den nya säkerhetslagen, som har fördömts av en lång rad länder. Kritikerna anser att lagen är ett sätt för regimen i Peking att begränsa Hongkongbornas friheter och att utarma regionens tidigare relativa oberoende från Fastlandskina.

Secession och terror

Tong Ying-Kit körde den 1 juli förra året in i tre poliser med en flagga med slagorden ”Befria Hongkong – vår tids revolution”, vilket innebär att han enligt myndigheterna uppmanade till secession, alltså att separera Hongkong från Kina. Att han körde in i poliserna bedöms som terrordåd.

Rättegången avgjordes inte av en jury. I stället var det de tre domarna, Esther Toh, Anthea Pang och Wilson Chan, som valts ut av Hongkongs ledare Carrie Lam för att hantera fall med koppling till nationell säkerhet, som beslutade domen.

Fallet kom att handla mycket om själva slagordens betydelse. Domarna bedömde i tisdagens dom att de kunde leda till att andra inspireras till separatism.

60 andra

Det nioåriga straffet är en kombination av en dom på sex och ett halvt år för att ha uppmanat till separatism och åtta år för terroristaktiviteter. En del av tiden kommer straffen att löpa parallellt, vilket ger en total tid på nio år.

60 andra personer väntar nu på rättegång i enlighet med den nya lagen.

Människorättsorganisationer, däribland Amnesty International, har kritiserat domen som de anser inför nya gränser i yttrandefriheten.

Fakta: Kinas säkerhetslag för Hongkong

Den nationella säkerhetslagen i Hongkong antogs av Kinas folkkongress den 30 juni 2020 och sägs ha som syfte att ”skydda rikets säkerhet”.
Lagen listar fyra kategorier av brott: separatism (secession), omstörtning (subversion), terrorism och samröre med främmande makt eller utländska element som allvarligt kan hota rikets säkerhet.
Lagen har fördömts av en lång rad länder samt EU och experter som menar att den i praktiken avskaffar principen om ”ett land, två system”, som enligt överenskommelsen då Storbritannien lämnade över Hongkong till Kina ska gälla till 2047. Enligt överenskommelsen ska Hongkong också stifta sina egna lagar.