Radar · Miljö

Reaktor på Ringhals snabbstoppades

Stopp likt det under onsdagskvällen är ovanliga, enligt Ringhals pressavdelning.

Reaktor 3 på Ringhals togs ur drift under onsdagskvällen, efter ett automatiskt reaktorsnabbstopp. Vad som orsakat stoppet är ännu oklart.

Sedan 18-tiden på onsdagskvällen är reaktor 3 på Ringhals ur bruk och producerar ingen el. Detta efter ett så kallat automatiskt reaktorsnabbstopp.

Josef Nylén, tillförordnad presschef på Ringhals, uppger att personal just nu är på plats och undersöker orsaken till stoppet. Den senaste prognosen är att reaktorn ska kunna vara igång och producera el igen någon gång under fredagen.

Men vad som orsakat stoppet är alltså fortfarande okänt. Däremot ska det inte utgöra någon säkerhetsrisk för allmänheten.

– Våra säkerhetssystem har fungerat precis som de ska och reaktorn stoppades direkt, säger Josef Nylén.

Ovanligt stopp

Liknande händelser är mycket ovanliga, konstaterar han.

Även i somras stoppades reaktor 3, efter att fästanordningen på ett bränsleelement lossnat i samband med att elementet skulle flyttas till en bassäng för rengöring. Reaktorn fick hållas stängd fram till september.

– Men detta var en helt annan typ av händelse, som skedde i samband med det årliga underhållet, säger Josef Nylén.

Tillsammans utgör elproduktionen från reaktor 3 och 4 på Ringhals cirka 12 procent av Sveriges elbehov. Elproduktionen i reaktor 4 har inte påverkats av stoppet.