Radar · Morgonkollen

Lööf varnar för hot mot demokratin

Centerpartiet vill skydda demokratiska och rättsliga institutioner.

Centerledaren Annie Lööf varnar för populistiska, antiliberala och främlingsfientliga krafter i sitt sommartal. Centerpartiet föreslår bättre skydd för fri och oberoende media och en förstärkt grundlag.

UPPDATERAD | Hon varnar för hotet mot den liberala demokratin på flera håll i världen, också i Sverige.

– Det har lyckats i länder som Ungern och Polen. Det har försökts i USA och det kan också hända här i Sverige. Vår liberala demokrati står stark men våra demokratiska och rättsstatliga institutioner är samtidigt allt för sårbara, säger Annie Lööf.

Centern anser att det är för lätt att ändra grundlagen i Sverige.

För lätt

– Jämfört med många andra liberala demokratier, däribland våra grannländer, är det relativt lätt att ändra i den svenska grundlagen. Det måste förändras. Centerpartiet vill göra det svårare att ändra i grundlagen, säger hon.

I dag räcker det med två riksdagsbeslut med ett extra val emellan för att ändra grundlagen. Centern vill ändra på detta så att det krävs ett ordinarie val emellan. Centern vill också förstärka skyddet av medierna. Dels genom att förstärka polisens arbete med att utreda och straffa dem som hotar och trakasserar journalister.

Dels genom ett offentlig stöd till nyhetsredaktioner och andra inom media för investeringar i ökad säkerhet.

Förstärk domstolarna

Dessutom vill Centern förstärka domstolarnas oberoende. Bland annat genom att stärka reglerna kring domarna i högsta domstolarna, dels genom inrättandet av en författningsdomstol som ska kontrollera om lagar strider mot grundlagen.

Annie Lööf tog även upp händelserna i Afghanistan i sitt tal.

– Det som nu utspelar sig inför våra ögon är en fasansfull påminnelse om vilket enormt hot fundamentalism och islamistisk terror fortfarande är mot världen, säger hon.

Annie Lööf tog även upp klimatförändringarna och bränderna och översvämningarna i somras.

– Klimathotet är vår tids främsta ödesfråga. Den kräver att var och en är med och tar ansvar.

Lööf tog även upp de frågor som återstår för regeringen att bli sams om, strandskyddet och skogsnäringen, där Centern vill se en uppluckring av strandskyddet och förstärkt äganderätt i skogen.

– Ta bort direkt vansinniga regler, som gör det omöjligt att bygga på vissa platser i landet. På samma sätt är en stärkt äganderätt för våra skogsägare en frihetsreform för landsbygden, säger Lööf.