Glöd · Under ytan

Vad har vaccinmotståndarna bland nazisterna att göra?

Nazistiska Alternativ för Sverige i den så kallade tusenmannamarschen på Medborgarplatsen i Stockholm i mars, i protest mot vaccin, coronarestriktioner och tanken att covid-19 överhuvudtaget finns eller är farligt.

Pandemin ger rum för nya konstellationer, och när vaccinskeptiker, ekofascister och nazister slår sina huvuden ihop uppstår ett hot mot demokratin. På lördag demonstrerar de ännu en gång. Göran Dahl gör en genomgång av de oheliga allianserna på veckans Under ytan.

Orden för dagen är pandemi, vaccination, risker. Inte konstigt att apokalyptiska stämningar sprids. Av historien kan vi lära att det gynnar konspirationsteorier och en besatthet av sådana som vi kan kalla för konspiracism. Vi har sett det ta sig uttryck i nätverk, rörelser och demonstrationer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Dresden, ja i hela Europa och även i USA.

Slutet för friheten

Demonstranterna har protesterat mot covid 19-vaccinationer, påstått att pandemin inte finns eller att den iscensatts för att ge Storebror möjligheten att med vaccinet inplantera ett mikrochip som innebär slutet för den mänskliga individuella friheten.

Dessutom påstår de att munskydd är hälsofarliga, att covid-19 inte är värre än vanlig influensa, att syftet med smittskyddsrekommendationer är slutet på demokratin och första steget mot en allsmäktig världsregering. Och en hel del annat som finns att hämta från föreningen World freedom alliance.

Det mest oroande är att högerextremister allierar sig med vaccinmotståndarna, med ett budskap om att stå upp för frihet och sanning. Tyvärr har de goda chanser att värva nya anhängare hos vaccinmotståndarna genom ett antal beröringspunkter som jag ska ta upp.

Högerradikala primitivister

En beröringspunkt är primitivismen – tanken att en lösning på de flesta av dagens brännande problem finns i en radikal återgång till enklare levnadssätt med självhushållning i mindre samhällen. Häst och vagn som transportmedel, stenåldersmat, radikalt minskad geografisk rörlighet med mera. Ett slags ”naturtillstånd”. Många vaccinmotståndare lockas av detta och inom den högerradikala världen finns det en rejäl dos primitivism, ja även grupper som till fullo bejakar primitivismen. Historiska exempel finner vi i det Tredje riket: visst bejakade Hitler och hans närmaste kapitalismen och teknisk utveckling (inte minst för att kunna vinna världskriget), men en viktig framtida ekonomisk bas för riket skulle vara en stor bondeklass, en ny adel, som levde av den bördiga jorden i Östeuropa och producerade ett överflöd till resten av befolkningen.

Konspiracismen har jag nämnt, ofta en idé om att någon ligger bakom detta – ett hemligt sällskap, judarna eller någon annan ”dold maktelit” som vill införa en diktatorisk världsregering. Här ser vi parallella tänk hos vaccinmotståndarna och högerradikalerna, och dessutom bland sittande eller före detta regenter och regimer, till exempel Brasilien och USA, två länder som paradoxalt nog hör till dem som har drabbats hårdast av pandemin. Här finner vi mer än rent vaccinmotstånd: till exempel påståendet att coronaviruset inte leder till allvarliga sjukdomar eller ens existerar.

Djurrätt och rasrenhet

Miljötänkande finns hos de flesta i dag och det finns en medvetenhet om risken för en total undergång. Men hos de båda grupper jag behandlar här finns både de som förnekar fenomenet och dess risker och en medvetenhet om det.

Vaccinmotståndarna menar ofta att vaccinen i sig är en del av hotet och från den yttre högern kommer det ekofascistiska tänket där Pentti Linkola är en guru. I dag finns, inte minst i USA, ett antal uttalat ekofascistiska grupper (läs gärna mer i Expo 3/2020).

Frestelsen att bejaka en ekodiktatur är något vi måste komma tillrätta med när demokratiska stater har så svårt att lösa problemen. Men alla former av diktatur innebär mord, terror, förföljelser och andra hemskheter. Angrepp mot demokratin från båda de håll jag behandlar här är vanliga.

”Antivaxxare” som de ofta kallas i dag misstror de folkvalda och statens myndigheter och ytterhögern talar med avsmak om denna ”elit” som ”kulturmarxister” – deras beskrivning av allt från vänsterliberaler till intellektuella som inspirerats av den så kallade kritiska teorin (Marcuse, Adorno med flera, som dessutom var judar). De ”skyldiga”, alltså eliten, buntas ofta ihop med judiska och/eller arabmuslimska krafter.

Ett bra exempel är den nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, där miljöfrågan bakas ihop med djurens rätt och kampen för rasrenhet. Som en österrikisk antisemit skrev på 1800-talet förutsätter en ren natur en ren ras.

Esoterisk nazism

Vidare finner vi hos både antivaxxare och ytterhöger en dragning till esoterism/mystik och allmängods från new age-kretsar. De esoteriskt lagda är mottagliga för esoterisk fascism. Inom nazismen hyllas tankar om raser, skillnader och rasrenhet och den ”vita”, germanska, ariska rasen anses vara den mest högtstående och livskraftiga. Av detta följer att lägre stående raser bör decimeras eller helst utplånas. En form av socialdarwinism, ”survival of the fittest”.

Denna tes hänger ihop med tron på en kommande överbefolkning. Vaccinmotståndare är ofta anhängare till tanken att jordens befolkning behöver minskas radikalt så att vatten, mat med mera ska räcka för mänsklighetens överlevnad.

En ekofascistisk tankefigur är allt levandes rätt att existera, även livsfarliga virus som kan orsaka till exempel mässling och polio. Överbefolkning är ett problem, men det finns mer humana sätt att komma till rätta med den – miljöpolitik, minskad nativitet med mera.

I allmänhet är esoterism spännande att att ta del av, fantasieggande. Men det gäller att ha förståndet i behåll för att inte flippa ut i psykosliknande tillstånd. 

Fascismen normaliseras

I dag står vi inför ett politiskt fenomen – fascismen (en ideologi, rörelse och politisk kraft) som håller på att normaliseras, och i fronten ser vi alltså nu foliehattarna. Nu lite om begreppet fascism, för bara om vi begriper kan vi diskutera och dra slutsatser om vad vi kan göra.
Många forskare använder ”palingenetisk” ultranationalism som en definition på fascism. Det är den engelske historikern Roger Griffin som lanserat denna definition:

• Fascister sätter Nationen (ibland ”den västerländska kristna kulturen” eller Eurasien) över allt annat.

• Nationen befinner sig i kris. 

• Nationen måste därför återfödas (palingenesis). Som alla läsare torde veta innebär detta recept för återfödelse att vi kastar ut alla immigranter.

I dag är detta mindre extremt än för låt oss säga för tio år sedan. Fascismen har normaliserats, den politiska mitten har flyttat sig högerut. Liberalpartisterna öppnade nyligen dörren för en regering beroende av Sverigedemokraterna och Moderaterna och Kristdemokraterna har haft dörren öppen en tid.

Det är inte första gången en demokratisk höger släpper in extrema krafter till maktens köttgrytor (det gjorde de tyska nationalkonservativa redan 1933). Och detta är det mest aktuella och välkända exemplet i Sverige.

Sverigedemokraterna är enligt dem själva ett socialkonservativt och nationalistiskt parti. Man talar om ”nedärvd essens”. Det ger mig lika stora rysningar som all ultranationalism gör. De är enligt definitionen ovan fascister, och utgör liksom foliehattarna ett direkt hot mot demokratin. Faran är att fascismen kan växa genom att tilltala antivaxxare. Och i längden även långt flera.