Radar · Inrikes

Vaccinprognos skjuts fram till september: ”Måste stärkas på alla nivåer”

Socialminister Lena Hallengren talar under en pressträff på temat vaccin.

Folkhälsomyndigheten skjuter fram datumet för när alla vuxna ska ha erbjudits minst en dos vaccin mot covid-19 – med nästan en månad. Den nya prognosen är att alla vuxna ska ha erbjudits en dos den 5 september.

– Insatserna måste stärkas på alla nivåer, säger socialminister Lena Hallengren (S) på en pressträff.

Den tidigare prognosen från Folkhälsomyndigheten var den 15 augusti.

Justeringen beror främst på att FHM rekommenderar en fortsatt paus i användningen av Janssens vaccin för hela befolkningen. Prognosen kan komma att ändras igen både framåt och bakåt i tid beroende på förutsättningarna, uppger Hallengren.

Uppdateras varannan vecka

Marie Morell, ordförande i sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), påpekar på pressträffen att prognoserna uppdateras var fjortonde dag, vilket man kommer att fortsätta med.

– Det är viktigt att ha en realistisk prognos för planeringen, säger hon.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson säger att prognosen är säker så tillvida att den bygger på kända faktorer, men att situationen hela tiden kan förändras på grund av skiftande leveranser.

I nuläget har 30 procent av alla vuxna fått minst en dos vaccin, enligt Lena Hallengren. Samtidigt uppger hon att målet som regeringen avtalat med SKR – att vaccinera 80 procent av alla äldre än 65 år till den 16 maj – nu har uppnåtts.

– Det målet har vi nått före utsatt datum, säger hon.

Fas 4 påbörjad

De flesta regioner har påbörjat fas 3, det vill säga vaccinering av de som är 60 år och äldre – och i vissa regioner har även fas 4 påbörjats, uppger Marie Morell.

Johan Carlson påminner om att Sverige fortsatt befinner sig i ett allvarligt läge.

– Smittspridningen ligger fortsatt på hög nivå och det är därför viktigt att vi alla följer restriktionerna, säger han.

Nya oroande siffror visar att vaccineringen skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället, där utlandsfödda hittills har lägre vaccinationsgrad. Något brett skydd mot viruset får vi inte förrän alla har vaccinerats, säger Carlson.

– Risken för nya utbrott finns annars, och det är en fara för oss alla.

Andra dosen

När personer som redan vaccinerats en gång får sin andra dos är dock oklart. Det finns risk att vissa får vänta till hösten.

– Det finns alltid risker, men samtidigt har man ett visst skydd redan efter första dosen, säger Carlson.

– Det kommer inte dröja alltför länge till andra dosen, vi försöker pressa intervallerna här men vi återkommer om det, fortsätter han.

FHM:s generaldirektör ser dock ingen risk för en ny våg efter sommaren på grund av den framskjutna prognosen.

– Det är inte så att en väldigt stor grupp ska vaccineras sista veckan utan vaccinationerna pågår kontinuerligt. Huvuddelen av medborgarna får sitt vaccin, en del även två doser, under sommaren. Av den anledningen är det inte särskilt problematiskt, säger han.

Enligt Carlson kommer 90–95 procent av den vuxna befolkningen att få erbjudande om vaccinering före slutet av augusti.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV