Glöd · Debatt

Tystnadskulturen runt jakthundar måste brytas

Jakthundar ställer ibland till med stora problem för människor och djur.

DEBATT Jakthundar är avlade och tränade för att vara orädda, viltskarpa och med stort självförtroende. De olika arterna och sorterna varierar naturligtvis i utseende och temperament men gemensamt för alla jakthundar är att de har en viktig del i jakten tillsammans med sin ägare.

Jägarnas Riksförbund skriver på sin hemsida att ”hundar som hetsar eller biter vilt är inte acceptabelt och ska inte förekomma i Sverige”. Deras egen ordförande Solveig Larsson har vid flertalet tillfällen trampat kraftigt i klaveret gällande kontroll av sina egna jakthundar. Sedan april 2019 till dags dato har 12 olika incidenter anmälts till polis och länsstyrelse. Dessutom uttrycker bygden en oro för att vistas ute med sina hundar och barn. Ett tydligt och snabbt hundförbud borde införas mot henne med omedelbar verkan efter dessa anmälningar.

Djurförbud meddelas med stöd av djurskyddslagen (9 kap. 1 §) syftet är att förebygga att en person som har utsatt djur för onödigt lidande inte ska kunna göra det igen. Det finns också hundförbud som meddelas med stöd av lagen om tillsyn över hundar och katter, tillsynslagen (15 §). Tillsyningslagens syfte är att klargöra att varje hundägare har ett strikt ansvar för att se till så dennas hund inte orsakar skada eller avsevärd olägenhet. Om hundägare inte följer de beslut som länsstyrelsen meddelar för att förmå personer att ha kontroll över sina hundar kan hundförbud meddelas för att förebygga att personen fortsätter att låta sina hundar orsaka skada eller skrämmas.

Frågan är varför det tar så lång tid? Det är tydligt att Solveig Larsson särbehandlas då det för en annan privatperson skulle se helt helt annorlunda ut. En sällskapshund skulle direkt tas omhand av polis och avlivas. Man kan ju tycka att det borde ställas ännu högre krav på en brukshund. Det vill säga en arbetande hund som används för människans ändamål.

Beteenden som i detta fall är dessvärre inte alls ovanliga hos jakthundar, som ju är avlade av och för människan som vapen vid jakt. De tillåts springa in på gårdar och skrämma både djur och barn där, inte bara under jakterna och många jägare respekterar inte tiden för naturens barnkammare och rådande koppeltvång.

För Jakt & Jägare förklarar Solveig Larsson den senaste händelsen.

Det var en tragisk olycka. Mina hundar var inte lösa, men jag orkade inte hålla dem. Fick ett viktigt samtal och mina hundar fick jaktbeteende. Funderar på munkorg på en av men får se hur vi gör!

Hon svarar också på frågan: kommer du att jaga fortsättningsvis med de aktuella hundarna?

Absolut! De är välmeriterade, utställda och lätta att hantera. Och det motsägelsefulla i detta kan ju vem som helst se.

En direkt underliggande fråga man ställer sig är: hur stort är mörkertalet när det gäller brister i hanteringen av jakthundar i vårt land?

Löshundsjakten är ett otyg för alla som bor och vistas i naturen vare sig det är jakt eller inte. Jakthundar har som vana att få vara lösa under jakttiderna och i de flesta fall anser sig jägarna ha bra koll på sina hundar trots att de sällan kommer på inkallning. Det finns dock privatpersoner som anser detsamma men enbart ett fåtal har den koll som faktiskt krävs, nämligen att man ska ha kontroll som motsvarar ett koppel. Det är inte heller alla som vet att ett strikt hundägaransvar gäller året om. Så här uttrycker sig Naturvårdsverket ” Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden 1 mars-20 augusti.”

Varför finns det ingen systematisk kontroll av svenska jakthundar?

https://www.jaktjournalen.se/ordforandens-jakthundar-attackerade-sallskapshund/

https://www.jaktjournalen.se/11-tidigare-anmalningar-mot-jrf-ordforandens-hundar/

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV