Radar · Utrikes

Finskt kärnkraftverk blir försenat – och prislappen högre

Såhär är tanken att Hanhikivi 1 slutligen ska se ut.

Det finska kärnkraftverket Hanhikivi 1, som väntades få byggtillstånd under 2021, kommer att försenas. Det meddelar energibolaget Fennovoima som istället väntar sig få tillstånd först om ett år. Dessutom lär projektet bli betydligt dyrare än planerat.

På en udde i Pyhäjoki i mellersta Finland, ungefär i höjd med Skellefteå – där är planen att det nya finska kärnkraftverket Hanhikivi 1 ska byggas. Bakom projektet står det finska energibolaget Fennovoima som tidigare siktat på att få byggtillstånd under 2021.

Nu meddelar dock Fennovoima, genom en uppdatering i sin ansökan till det finska finansdepartementet, att man förväntar sig besked om byggtillstånd först sommaren 2022. Med det planerar man för start av anläggningsbygget året därpå, sommaren 2023, och för kommersiell driftstart 2029 – det vill säga ett år senare än vad man tidigare har meddelat.

Kraftig ökning av kostnaden

Anledningen till den utdragna processen, vilket även Ny teknik har rapporterat om, uppges vara att det tar längre tid än beräknat att nå upp till kraven från de finska myndigheterna vad gäller konstruktion och licensieringshandlingar. Man nämner bland annat granskningstiden som en faktor.

Förseningarna, tillsammans med vissa förändringar bland projektets leverantörer, gör nu att kostnaden drar iväg. Från tidigare beräknade 6,5-7 miljarder euro i investeringskostnad väntas man nu landa på 7-7,5 miljarder euro.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV