Radar · Miljö

Få nyinköpta miljöbilar hos myndigheter: ”Ska ju vara hundra procent”

Kraven på myndigheternas miljöbilar har skärpts sedan juli 2020.

Bara fyra av tio nyinköpta eller leasade bilar hos myndigheter i fjol var miljöbilar. Orsaken tros vara de skärpta regler som kom 2020. ”Det ska ju vara hundra procent enligt förordningen”, säger Josefine Montelius, på Transportstyrelsen.

Under 2020 köptes eller hyrdes totalt 298 nya bilar av myndigheterna. Av dessa var enbart 121 miljöbilar, vilket motsvarar 40 procent. Det visar en rapport från Transportstyrelsen som nu lämnats till regeringen.

Orsaken till den låga andelen miljöbilar tros vara att nya statliga regler för myndigheter började gälla 1 juli 2020, efter att ha saknats sedan 2018.

– I den tidigare förordningen fanns det ingen definition av miljöbilar, vilket innebar att det tilläts högre koldioxidutsläpp. Med den nya förordningen blev det en ordentlig skärpning av vilka koldioxidutsläpp som är tillåtna, säger Josefine Montelius, utredare på Transportstyrelsen.

"Ska vara hundra procent"

Den nya miljöbilsdefinitionen gäller bilar som omfattas av klimatbonusen och alltså släpper ut mindre än 70 gram koldioxid per körkilometer. Dit räknas elbilar, laddhybrider och biogasbilar.

Transportstyrelsen drar slutsatsen att myndigheterna står inför en omställningsperiod och har inte kunnat jämföra siffrorna med tidigare år.

– Det ska ju vara hundra procent enligt förordningen. Men alla myndigheter har inte verksamheter där det fungerar att ha en klimatbonusbil. Då kan man motivera varför man inte kan använda en miljöbil och då gör vi en bedömning av det, säger Josefine Montelius.

159 saknar acceptabla skäl

Enligt rapporten har bara 18 bilar godtagbara skäl för avsteg, medan 159 bilar saknar acceptabla skäl.

De godtagbara motiveringarna kan exempelvis handla om myndigheter som har verksamheter på platser där framkomligheten på vägen är sämre och därför behöver andra typer av bilar.

Vad skulle ni vilja se vid nästa års rapport?

– Förhoppningsvis blir det en större andel miljöbilar som har köpts in.

Miljöbilar hos myndigheter

Den statliga miljöbilsdefinitionen från 1 juli 2020 innebär att de fordon som får bonus i fordonsskattesystemet bonus malus är miljöbilar.
Fordon som omfattas av klimatbonusen släpper ut mindre än 70 gram koldioxid per körkilometer. Miljöbilar är därför elbilar, laddhybrider och biogasbilar.
Landets myndigheter redogör årligen för sina inköp, sin leasing och sina upphandlingar till Transportstyrelsen.
Totalt har 211 myndigheter rapporteringsplikt till Transportstyrelsen. Av dessa har 205 lämnat fullständig rapport för 2020, vilket motsvarar 97 procent.
Källa: Upphandlingsmyndigheten, Transportstyrelsen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV