Radar · Migration

Inga troliga lättnader i migrationspolitiken under Andersson

Enligt Magdalena ANdersson är det bra att Sverige nu har en mer restriktiv migrationspolitik.

Socialdemokraternas Magdalena Andersson sa i veckan att hon är nöjd med att Sverige nu har lagt om till en stramare och enligt henne långsiktigt hållbar migrationspolitik. Flyktinggruppernas riksråd, Farr, håller inte med. ”Att hon nämner sådant här nu beror sannolikt på att hon inte vill betraktas som svag på detta område”, säger Jonas Hinnfors, statsvetare vid Göteborgs universitet.

Enligt finansminister Magdalena Andersson, som är favorittippad att ta över som Socialdemokraternas partiordförande i höst, är det viktigt att Sverige har lagt om migrationspolitiken till en mer restriktiv linje, det sa hon till Ekot i veckan. Ansvaret för att det blev som det blev 2015 är dock delat mellan alla parter, enligt henne. Men sossarna borde ha protesterat mer högljutt mot Moderaternas flyktingvänliga politik som de ärvt från föregående mandatperiod.

– Hur agerade vi socialdemokrater då när det skedde, det kan man säkert reflektera kring, vi borde ha presterat på ett annat sätt än vi gjorde, säger Magdalena Andersson till Ekot.

Hon fortsätter:

– Viktigast är att vi nu lagt om politiken, vi har en migrationslagstiftning som är betydligt mer restriktiv som det funnits ett brett stöd för i riksdagen och som jag bedömer kan vara långsiktigt hållbar.

Följer partilinjen

Enligt Jonas Hinnfors, statsvetare vid Göteborgs universitet och expert på Socialdemokraterna, handlar uttalandet inte nödvändigtvis om att Magdalena Andersson vill se ytterligare skärpningar eller är för en ännu hårdare migrationspolitik.

– Även Löfven och andra i partiledningen har tidigare sagt att de nu försöker reda ut problemen med allianstidens väldigt öppna migrationspolitik. Kanske är det därför inte någon specifik ny Anderssonlinje vi ser här. Hon har vid några tillfällen använt ganska hårda ord kring asylfrågor och det är nog det som är partiledningens linje numera. Delar av partiet har velat ha en öppnare linje men det har inte vunnit särskilt mycket gehör. Några lättnader förefaller inte vara i sikte, säger Hinnfors.

Ida Gunge, ordförande för Flyktinggruppernas riksråd (Farr) vänder sig emot Magdalena Anderssons bedömning om att den nya migrationspolitiken skulle vara långsiktigt hållbar. Något Farr argumenterat för i flera år nu, och även i egenskap som remissinstans för den nya lagen som trots omfattande kritik från forskare och civilsamhälle trädde i kraft den 20 juli i år.

– Vår farhåga är att den migrationslag som numer gäller inte alls är hållbar i och med de effekter lagen har på asylsökande och nyanländas rättigheter. Det är ohållbart att flyktingar får tidsbegränsade uppehållstillstånd gång på gång samtidigt som de höga försörjningskraven kraftigt försvårar möjligheten till familjeåterförening. Forskning visar att sådana åtgärder skapar osäkerhet, förlorad tillförsikt inför framtiden och försämrar hälsan hos asylsökande och flyktingar, säger Ida Gunge.

Vill inte betraktas som svag

Uttalandet från Andersson reflekterar enligt statsvetaren Jonas Hinnfors partilinjen och är ett sätt för Magdalena Andersson att positionera sig för att inte verka svag. 
 
– Att hon nämner sådant här nu beror sannolikt på att hon inte vill betraktas som svag på detta område – Socialdemokraterna har genom åren tappat en hel del väljare till Sverigedemokraterna. Och att S istället kan få fokus på mer traditionella S-frågor via budgetsatsningar, vinstdiskussion i skolan, och så vidare. Hur en sådan strategi fungerar är dock lite svårt att förutse. Andra partier driver en ännu mycket hårdare migrationslinje, åtminstone retoriskt, så möjligen bidrar hennes ord bara till att ytterligare få fokus på andra partiers profilfrågor snarare än just Socialdemokraternas, säger Jonas Hinnfors.

Läs även:

DEL 1: SD och svensk migrationspolitik – Partiet är inne i värmen, men vill gå längre

DEL 2: SD och svensk migrationspolitik – Ett rumsrent SD vinner mer makt och fler väljare

DEL 3: SD och svensk migrationspolitik – Ett etniskt rent Sverige förblir SD:s dröm

DEL 4: SD och svensk migrationspolitik – Generös flyktingpolitik är ett undantag i Sverige