Radar · Utrikes

FN måste stärka skyddet för unga aktivister 

Demonstrationerna fortsätter i Thailand.

FN:s fredsbyggande kommission måste stärka skyddet av de unga aktivister i världen som hotas av repressalier från både statliga och ickestatliga aktörer. Den uppmaningen kommer från världsorganisationens sändebud för unga, Jayathma Wickramanayake.

Uppmaningen kom i samband med ett högnivåmöte inom den permanenta FN-kommissionen som hölls förra veckan. Jayathma Wickramanayake sade att kommissionen bör konsultera fler unga gräsrotsaktivister – men också stärka skyddet av dem.

– Vi har bevittnat många incidenter där unga aktivister blivit utsatta – bara för att de valt att tala öppet och har samarbetat med FN, sade sändebudet, som själv kommer från Sri Lanka.

Hennes vädjan kommer efter att många unga aktivister drabbats av omfattande attacker och trakasserier. Ett exempel är klimataktivisten Greta Thunberg som utsatts för en hatkampanj efter att ha visat stöd för de bondeprotester som pågår i Indien, samtidigt som den unga indiska aktivisten Disha Ravi gripits på grund av hennes engagemang i protesterna.
Jayathma Wickramanayake påpekade också hur viktigt det är att världens unga fredsaktivister får det stöd och erkännande de förtjänar.

– Över hela världen bygger ungdomar nationella koalitioner, betonade hon.
Och dessa organisationer behöver enligt FN-sändebudet finansiellt stöd för att kunna utvecklas och bygga upp egna strategier.