Radar · Miljö

Fåglar blir dummare av trafikbuller

Zebrafinkar blir sämre på att lära sig nya saker om de utsätts för trafikbuller.

Trafikbuller och andra ljudföroreningar kan vara jobbiga för de flesta av oss. Men för fåglar påverkar det deras förmåga lära sig färdigheter som är väsentliga för deras överlevnad.

Forskare vid Pacific University i Oregon har låtit zebrafinkar utföra uppgifter som att dra i snören och öppna lock. När de samtidigt utsatte fåglarna för trafikbuller försämrades deras förmåga att lösa uppgifterna drastiskt.

Fåglarna blev sämre på att lära sig nya färdigheter, komma ihåg var saker fanns, kontrollera impulser och lära sig genom att betrakta andra.

– Vi kunde visa att bara att höra bilar är tillräckligt för att kraftigt påverka hur bra sångfåglar är på att lösa kognitivt krävande uppgifter, säger Christopher Templeton, professor i biologi och en av forskarna bakom studien, i en kommentar på universitets hemsida.

Forskningsresultaten antyder att ljudföroreningar kan påverka även andra djurarter, anser han.

– Om vi tänker oss att liknande processer pågår även för andra kognitiva djur är det rimligt att föreställa sig att många djurarter påverkas av ljudföroreningar.

– Den listan kan mycket väl inkludera vår egen art.

Studien har publicerats i tidskriften Proceedings of the Royal Society B.