Radar · Politik

Asyljurist om högerns migrationsförslag: ”Kan träffa hårt”

Partiledaren Nyamko Sabuni har mött intern kritik efter söndagens gemensamma utspel med M, KD och SD om migrationspolitiken, bland annat från ungdomsförbundet och flera riksdagsledamöter.

Den som flytt från krig får svårt att ta sin familj till Sverige. Det blir den kanske största skillnaden med söndagens förslag från M, KD, L och SD om att strama åt regeringens förslag till migrationslag, enligt Asylrättscentrum. ”Det kan träffa väldigt hårt”, säger juristen Sofia Rönnow Pessah.

Den politiska signalen från högeroppositionen är tydlig: Migrationen ska stramas åt ytterligare. Vilka konsekvenserna blir för människor på flykt om förslagen blir verklighet är inte lika uppenbart. Men för så kallat alternativt skyddsbehövande, skulle möjligheterna att kunna ta hit sin familj krympa dramatiskt, enligt Sofia Rönnow Pessah, jurist på Asylrättscentrum. Det handlar om asylsökande som inte nödvändigtvis är förföljda på grund av exempelvis sin religion eller etnicitet, men som behöver skydd från exempelvis krig.

– Man glömmer bort att alternativt skyddsbehövande har lika stort behov av familjeåterförening som konventionsflyktingar eftersom de inte heller kan återförenas i sitt hemland. Det kan träffa väldigt hårt, säger Sofia Rönnow Pessah.

– Man glömmer bort att alternativt skyddsbehövande har lika stort behov av familjeåterförening som konventionsflyktingar eftersom de inte heller kan återförenas i sitt hemland. Det kan träffa väldigt hårt, säger hon.

Av de drygt 10 000 som beviljades asyl i Sverige under 2020 var drygt 1600 alternativt skyddsbehövande. Moderaternas, Kristdemokraternas, Liberalernas och Sverigedemokraternas gemensamma förslag innebär att den här gruppen inte ska kunna undantas från kravet på att försörja den familj man vill återförenas med i Sverige. Med regeringens förslag ska man kunna undvika krav på försörjning genom att ansöka om familjeåterförening inom tre månader efter att man fått uppehållstillstånd. När det gäller de som räknas som konventionsflyktingar kräver EU att ett sådant undantag från försörjningskravet finns.

En rösts marginal

Högeroppositionens förslag kommer sannolikt inte röstas igenom i riksdagen – före valet. Om ingen ledamot slinter på knapparna under vårens omröstning bör det finnas en rösts övervikt för regeringens förslag.

Politiska kommentatorer, som Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg, har pekat på att högeroppositionen med sitt förslag hittat en minsta gemensamma nämnare som såväl Liberalerna som Sverigedemokraterna kunnat ställa sig bakom. Ett annat sätt att beskriva förslaget är man gör de förändringar i restriktiv riktning som är möjliga om man ska kunna anses leva upp till internationella konventioner, enligt Sofia Rönnow Pessah.

– Det finns inte så stort svängrum för att göra lagen mycket mer restriktiv, säger hon.

Högerpartiernas förslag om att begränsa den humanitära skyddsgrunden kan också få långtgående konsekvenser på sikt, tror Sofia Rönnow Pessah.

– Den humanitära skyddsgrunden är tänkt att täcka upp för de problem som kan komma nu när uppehållstillstånden är tillfälliga, som att tillstånd kan upphöra när man varit i Sverige under lång tid. Det kommer uppstå nya situationer som vi inte varit vana vid tidigare.

Läs mer:

M, KD, L och SD går ihop om migrationen

Statsvetare: SD är den stora vinnaren