Radar · Miljö

Vattnet fortsätter att stiga i Säffle

Husägare i de drabbade områdena är inte ovana vid översvämningar och har gjort vad de kan för att skydda bebyggelsen.

De senaste dagarnas översvämningar i Värmland orsakar stora problem för husägare och jordbrukare. Nu tror räddningstjänsten att faran är över för Arvikas del, men i Säffle väntas vattennivån stiga ytterligare flera decimeter.

Det kommande dygnet väntas vattennivån i Glafsfjorden vid Arvika nå sin kulmen, och några dygn senare tar sig vattnet ner till Säffle. I Arvika har stadens översvämningsskydd aktiverats, och pumparna har gjort ett tillräckligt jobb för att avvärja översvämningsrisken.

– Där har vi kunnat hålla vattennivåerna nere genom att pumpa vatten ur Kyrkviken och ut i den omgivande Glafsfjorden, och det håller tätt. Så Arvika har vi klarat på det sättet, säger Mattias Larsson, räddningschef, och fortsätter:

– Men sen har vi Säffle då, som också är exponerat mot vatten. Där behöver vi fatta beslut nu tidigt under nästa vecka, om det behövs barriärer för att skydda mot vattenmassorna.

"Behöver fatta beslut"

I Arvika väntas vattennivån stiga bara några centimeter till, men det är svårt att bedöma effekten när vattnet tar sig ner till Säffle. Där kan vattnet de kommande dygnen stiga med flera decimeter innan det vänder.

– Det är ett gränsfall, och det är därför vi behöver fatta ett beslut de kommande dagarna. Det tar ju någon dag att få upp de här barriärerna, så man behöver ju bygga dem i förväg, säger Mattias Larsson.

Gynnsamt väder

De kommande dagarna väntas kyla och torrt väder, vilket hjälper arbetet eftersom kylan binder fukten till marken. Dessutom kan eventuell nederbörd komma som snö istället för regn.

Ingen har behövt evakueras av räddningstjänsten, men det finns husägare som på grund av översvämmade vägar har haft svårt att nå sina hem.

Enligt Mattias Larsson är det svårt att bedöma hur mycket bebyggelse i Säffle som kan hotas om vattnet stiger för mycket. Husägare längs vattendraget har redan gjort vad de kan för att skydda sina hus med hjälp av sandsäckar.

– Men vattnet ställer redan till problem. Dels är det åkermark som hotas och skadas, och dels är ett antal vägar inte farbara, säger Mattias Larsson.