Radar · Miljö

Världen misslyckas med att skydda haven 

Munksäl med kut på Hawaii, nära ett skyddat havsområde.

För tio år sedan enades 196 länder om att se till att en tiondel av världens hav skulle vara skyddade i slutet av 2020. Men målet har inte nåtts, i bästa fall ingår 7,5 procent av haven idag i marint skyddade områden.

I skyddade marina miljöer, så kallade marine protected areas (MPAs), får exempelvis korallrev och populationer av fiskar och fåglar chans att återhämta sig. De skapar också möjligheter för lokalbefolkningen att livnära sig på småskaligt fiske och ekoturism, skriver Natursidan.

År 2010 enades 196 av världens länder – USA var inte ett av dem – om att 10 procent av världens hav skulle åtnjuta ett sådant skydd vid innevarande års slut. Med facit i hand konstateras att målet inte har uppnåtts, andelen officiellt skyddat hav uppgår som högst till 7,6 procent. Räknas bara områden som fått faktiskt lagligt skydd och inte bara är löften är siffran bara 6,4 procent.

– Havets stabilitet är grundläggande för planetens alla livsformer. Det handlar om att i mesta möjliga mån återställa havets funktion till dess naturliga läge för att göra havet, och planeten, motståndskraftiga. Därför är MPAs avgörande i de samtal som länder måste föra om framtiden, säger en anställd vid Conservation International, till Mongabay.

Conservation International är en naturskyddsorganisation med säte på Hawaii – nordväst om öarna sträcker sig ett av världens största skyddade havsområden, Papahānaumokuākea, där valar, sälar, delfiner och sköldpaddor lever längs korallrev och stränder. Det är ett marint naturreservat med världsarvsstatus som har fullt skydd, men det gäller inte alla. Bara 2,6 procent av världens hav har någon form av fiskerestriktion – i Europa är det färre än 1 procent – och på andra håll tillåts tillåts exempelvis gruvnäringar och industriellt fiske.