Radar · Miljö

Rapport: Så mycket av Amazons plastskräp  hamnar i haven

E-handeln hade växt kraftigt även före pandemin – men fått en rejäl boom när människor inte kunnat handla på stan på grund av restriktioner.

Om pandemin inneburit dystra tider för flertalet – hör Amazon till de som kunnat hurra. Men havets djur kan bli lidande. Var 70:e minut hamnar motsvarande en minivan av företagets skräp i havet, enligt en ny studie från miljöorganisationen Oceana. En grov överskattning, menar företaget själva.

Barn älskar de små plastbubblorna som säger poff när man trycker på dem. Men hamnar plastemballagen på irrvägar kan de bli orsak till att marina djur går en plågsam död till mötes. Med en växande e-handel har emballagen vuxit till ett berg och risken för att de når våra vatten ökat.

I en ny rapport från den internationella miljöorganisationen Oceana rör det sig om rejäla mängder från världens största e-handelsföretag, Amazon.

Organisationen beräknar att de 7 miljarder paket Amazon levererade förra året, genererade 211 000 miljoner ton plastskräp. Genom att kombinera datan med fynden i en studie som publicerades i Science i september, så kommer Oceana fram till att utsläppen till vattendrag motsvaras av att en minivan hade kört till kusten och tömt hela sitt lastutrymme i havet, var 70:e minut.

Amazon slår tillbaka

Beräkningen är gjord med bakgrund av att Amazon själva inte släppt hur mycket plastskräp som företaget har gett upphov till. Men säger i ett uttalande till The Verge apropå Oceanas rapport, att det rör sig om ”en grov felberäkning”.

I uttalandet säger företaget att de använder sig av en fjärdedel av det plastskräp som Oceana uppskattar det till. Sedan 2015 ska företaget också ha reducerat paketens vikt med mer än en tredjedel och eliminerat nära en miljon ton förpackningsmaterial.

Oceana uppmanar Amazon att erbjuda plastfria förpackningar eller använda återanvändbara emballage. Men också att offentliggöra sitt ”plastfotavtryck”.

I den studie som Oceana referar till och som publicerades i Science i höstas, är slutsatserna långtgående: En fullständig omstrukturering av vår plastekonomi behövs.

Med nuvarande åtgärder kommer utsläppen öka med 53 miljoner ton årligen, till 2030, enligt studien.

"Spridningen måste minska"

Plastskräp i havet kan både orsaka död och lidande genom att marina djur kvävs eller misstar plasten för föda. Men miljöproblemet kan också få följder på längre sikt, efter att plasten brutits ned till mikroplast.

En studie Syre rapporterade om nyligen,  visade bland annat att plasten kan orsaka kromosomförändringar hos organismer.

– För det första måste spridningen av mikroplaster i samhället minska, och för det andra måste vi se till att så lite som möjligt når vattenmiljön, sa då Mikael Olshammar, projektledare på Svenska miljöinstitutet (IVL), i ett uttalande.