Radar · Miljö

Nytt regelverk i EU:s utsläppshandel höjer ambitionerna – men mer behövs

Industrin står för en stor del av Europas växthusgasutsläpp.

Från nyår går EU:s utsläppshandel in i en ny period med nytt regelverk. Det kommer bland annat innebära flera skärpta krav och ett utsläppstak som minskar i snabbare takt.

– Utsläppstaket kommer att sänkas och företagen får nya och mer detaljerade regler att förhålla sig till. Priset på utsläppsrätterna väntas stiga ytterligare, vilket gör att det blir ännu mer intressant för företagen att hitta alternativa lösningar som är bättre för klimatet, säger Fredrik Hannerz, chef för Utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

EU:s utsläppshandel, ETS, har funnits i 15 år, men har fått en hel del kritik, bland annat för att priset på utsläppsrätterna varit för lågt. I dagsläget är priset dock högre än någonsin, cirka 30 euro per ton koldioxid. Men att det kommer stiga ännu mer är inget som Tomas Sterner, professor i miljöekonomi på Göteborgs universitet, ser som någon självklarhet.

– Så vitt jag vet finns det inga nya beslut som stärker systemet ytterligare. Däremot kan ju konjunkturåterhämtningen kanske innebära att priset stiger lite, skriver han i ett mail.

Antalet utsläppsrätter ska minska i snabbare takt

Bland förändringarna, som röstades igenom för ett par år sedan men som alltså börjar gälla från årsskiftet, finns bland annat striktare regler för fri tilldelning av utsläppsrätter. Det kommer också nya krav på att biomassa ska uppfylla hållbarhetskriterier. Dessutom kommer det utsläppstak (det totala antalet utsläppsrätter) som finns att minska i snabbare takt, med 2,2 procent per år istället för 1,74 procent.

– Den nya handelsperioden innebär många förbättringar av EU:s utsläppshandel, bland annat så införs nu nya regler för konkurrensutsatt industri som vill ansöka om fri tilldelning av utsläppsrätter, säger Fredrik Hannerz i pressmeddelandet.

"Räcker troligen inte för att nå Parismålen"

Tomas Sterner menar å sin sida att förändringarna troligen inte är tillräckliga och att priset på koldioxid behöver vara högre.

– Detta är bra och mer än många andra länder har men räcker troligen inte för att nå Parismålen. Vi vet inte riktigt vad som krävs, men troligen snarare 50-100 euro per ton koldioxid och i de flesta länder och sektorer, skriver han.

Han menar att det är viktigt att fler sektorer innefattas av ett pris.

– Men det kan åstadkommas antingen genom en utvidgning av ETS eller genom kompletterande skatter.

Idag ingår cirka 13 000 anläggningar i utsläppshandeln och omkring 750 av dem finns i Sverige. Till stor del handlar det om tung industri och energiproduktion. Omkring 40 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser beräknas omfattas av systemet. Den nya handelsperioden kommer att gälla fram till år 2030.