Glöd · Ledare

Nu syresätter vi helgerna!

Medieåret 2020 slutade med att en extremt uppsnackad bulletin presenterades och visade sig vara … ja vadå? Det syntes i alla fall väldigt lite av den stora journalistiska satsningen som de själva hade försökt framställa det som. Sajten var mer en tråkigt utformad samlingsblogg för profilerade auktoritära, konservativa och nationalister skribenter. Som väntat var det nästan bara opinionsskribenter från höger. Men några till vänster, som är tillräckligt mycket emot migration och klimatpolitik för att platsa, hade också plockas in för att visa på ”politisk bredd”. I den politiska bredden hittar du dock ingen liberal, ingen frihetlig, ingen grön eller anarkist. Bara folk som är långt åt det traditionella, auktoritära och nationalistiska hållet, alltså långt ut mot tan på gal–tan-skalan.

Några veckor innan Bulletinen presenterade sig skrev jag om det problematiska i att ”Greta-DN” inte innehöll några åsikter. Om att klimatkrisen aldrig kan lösas utan att vi diskuterar och värderar olika lösningar och att opinionsdelen och diskussionen är lika viktig i en tidning som rapporterandet. Bulletin saknar sannerligen inte tyckande eller opinionsbildning. Nej problemet är att den, än mer än systersiten Kvartal, bara består av det. Även det som framställs som nyheter handlar i stort sett bara om att måla upp problem med invandring och låga straff. Det blir snabbt ganska tröttsamt. På det sättet skiljer den sig inte mycket från annan alternativmedia ute på den extrema högerkanten. Eller för den delen från propagandatidningar till vänster, även om deras propaganda delvis går åt ett annat håll.  

I dag utökar vi vår utgivning av Syre till att även omfatta bevakning, rapporterande och tyckande på helgerna. Med sex utgivningar i veckan, en för varje vardag och en på söndagen, så kommer vi från nu att ha livebevakning 5.00–22.00 alla vardagar och 8.00–21.00 alla helger. Det kommer vara en fullvärdig tidning, med två ben, nyhetsbevakning och opinionsbildande, sex dagar i veckan.

I det benet som denna text hör till, på ledarplats, kommer vi fortsätta vara det tydligaste mediala alternativet till de auktoritära krafterna som nu bland annat samlas i Bulletin. Tydligaste alternativ till den auktoritära högern som är så starkt på frammarsch, oavsett om de finns i nya medieprojekt som Bulletin och Kvartal eller gamla tidningar som kantrat som GP och Expressen. Men även det tydligaste alternativet till den auktoritära vänstern, till såväl nyare grupper som Gardet som gamla kommunister. Det är därför vi inte bara samlar olika gröna krönikörer utan även frihetliga skribenter från både höger och vänster.

Syres ledarsida har ända sedan starten varit frihetligt grön. Med frihetligt menar vi att vi är kritiska till alla former av maktkoncentration, vare sig det handlar om en stark stat eller att kapital samlas hos få. Vi tror istället på den fria människans suveränitet, att människan i grunden vill och kan ta ansvar och att dess suveränitet endast bör begränsas om den inskränker någon annans lika stora suveränitet. För att den friheten ska gälla alla krävs dock en radikal decentraliserad fördelningspolitik, det vill säga en fördelningspolitik som villkorslöst och rättvist når ända ut till individen (basinkomst). Det skulle i teorin kunna kallas en liberal människosyn med en socialistisk fördelningspolitik, även om liberalismen i praktiken aldrig lyckats ge folk verklig frihet och socialismen i praktiken aldrig lyckas fördela resurserna rättvist. Till det kommer det utpräglade gröna, att vi ska leva inom planetens gränser, i solidaritet med naturen, djuren och kommande generationer.

I Syres första ledare 2015 förklarade jag det så här: 

“Medan de gamla ideologierna slåss om ifall makten ska ligga hos dem med pengar (kapitalet) eller hos politiker och byråkrater (staten) så är en grundsten i den gröna ideologin att flytta makten ner till individerna.

Genom decentralisering av besluten och en radikal fördelningspolitik där resurserna når ända ut till individerna får alla makt över sina liv och därmed frihet. En frihet som endast bör begränsas när den hotar någon annans rätt till samma frihet. I den begränsningen blir miljöfrågan central: att förstöra miljön, att överkonsumera de resurser som finns, är att inskränka friheten, både för kommande generationer och för alla dem som i dag på grund av vår överkonsumtion inte får samma chans att leva ett drägligt liv.

Men att bara se till miljön utan att ha en grön helhetssyn leder lätt till, om inte rent ekofascistiskt tänkande, så i alla fall auktoritärt. Diverse politisk och social ingenjörskonst för att lösa miljöproblemen, “smarta” lösningar långt ovanför folks huvuden och utan hänsyn till den verklighet vi lever i. I sin extrema form kan det vara idéer om barnbegränsning och invandringsstopp.
(…)
Eftersom vi inte tror på auktoritära lösningar har Syres ledarsida inte bara grönt som politisk färg, utan frihetligt grönt. I en tid där brunt allt oftare möter grönt, i en tid när alla från SD till FI ropar på hårdare straff, i en tid när repressaliepolitiken mot sjuka och arbetslösa blir allt hårdare, i en tid där ett övervakningssamhälle som i Orwells 1984 inte bara är möjligt utan även alltmer accepterat, så behöver vi bli många som står upp för frihet, integritet och mänskliga och djuriska rättigheter.

Syre är en tidning för hela den gröna rörelsen såväl som för den frihetliga. En plats att diskutera hur vi skapar det goda postindustriella samhället, en tidning med de positiva exemplen såväl som de stora problemen och utmaningarna. Vi kommer ge plats för dem som tror på ”gröna jobb” såväl som den goda gröna staten. Men på ledarplats kommer vi tydligt och kompromisslöst att driva frågor som basinkomst, kooperativ, integritet, mänskliga rättigheter, djurrätt, fri invandring och många andra frihetsfrågor. Vi kommer att ta fajten mot alla påbud som begränsar och likriktar oss människor, oavsett om de kommer från staten, kapitalet eller i form av konservativ moral.”

När vi nu går in i 2021 är de krafter som står för den konservativa och nationalistiska moralen starkare än någonsin. På det sättet kan vi med fog säga att vi på Syre och alla som i stora drag delar våra värderingar helt har misslyckats. Men den vetskapen gör också att Syre är viktigare än någonsin. Nu om någonsin behöver vi en annan samhällsdiskussion, en annan journalistik, en annan opinionsbildning. 

På samma sätt och delvis av samma krafter har Syre pressats tillbaka under 1,5 år med indraget presstöd, rekonstruktion med mera. Men nu har vi, med stöd av er läsare, rest oss, borstat av dammet och går vidare med nya satsningar. Vi gör det för att det behövs annat berättande, rapporterande och tyckande än olika nyanser av brunt. Det behövs frihetliga alternativ på en allt mer likriktad mediemarknad.

Först ut är denna stora helgsatsning. På nyhetsplats kommer vi, med Madeleine Johansson och Troy Enekvist i spetsen, ha en bred helgbevakning men med extra fokus på frågor runt om migration, djurrätt, basinkomst, frihet och integritet samt miljö.

Det är områden som vi ska vara bäst på. Vi har redan en djurrättsredaktör och fördjupningssidan djurrattskollen.se för alla som är extra intresserade av djurrätt. Under de närmaste veckorna kommer vi göra motsvarande satsning för de andra ämnena och starta basinkomstkollen, miljökollen, frihetskollen och migrationskollen.

Nu gör vi 2021 till året då det frihetliga och gröna kom tillbaka starkare än någonsin.

Välkommen till Syre helg!

Den försenade stängningen av Ringhals 1 har äntligen genomförts. Fortsätt nu med de sista sex reaktorerna så snart som möjligt.

Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, flög till Kanarieöarna för att semestra mitt under en akut klimatkris.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV