Radar · Inrikes

Regeringen inför inreseförbud – med vissa undantag

Kontroll vid inresa över gränsen mot Danmark.

Ett nytt inreseförbud införs på lördag för utländska medborgare utan negativt covidtest. Men flera undantag från förbudet finns.

Regeringen har fattat beslut om att införa ett utvidgat inreseförbud från lördag 6 februari.

Beslutet har tagits på begäran av Folkhälsomyndigheten. Orsaken är oro för att nya virusmutationer ska spridas i Sverige.

För närvarande råder redan inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige för utländska medborgare från alla länder utanför EU/EES samt från Danmark och Norge. Dagens beslut innebär att att även alla EU och EES-medborgare omfattas, till exempel finländare, om de saknar intyg på negativt covidtest.

Färskt test krävs

Testet får som huvudregel vara max 48 timmar gammalt. Krav på testintyg gäller inte utländska medborgare som är yngre än 18 år.

Det finns även andra kategorier resenärer som undantas från förbudet. En är utländska medborgare som bor i Sverige. En annan är personal inom transportsektorn.

Regeringens beslut om inreseförbud gäller till och med den 31 mars.

Vilken typ av tester som ska anses godkända och hur intygen ska se ut väntas Folkhälsomyndigheten få utfärda föreskrifter om.

Särskilda regler för inresa gäller redan för danskar och norrmän, bland annat för de som bor eller arbetar i Sverige.

Råd för svenskar

En fråga är hur omfattande kontrollerna kommer att kunna bli. Polismyndigheten varnar för att det utvidgade inreseförbudet tar ytterligare resurser i anspråk och att prioriteringar kommer att behövas.

På vissa ställen där intyg skulle kunna behöva kontrolleras sker i dagsläget inga andra kontroller, till exempel gränsen mot Finland, står det i myndighetens remissvar.

För svenska medborgare avser Folkhälsomyndigheten att rekommendera att testa sig vid ankomst till Sverige om man inte redan gjort det inför inresan. Folkhälsomyndigheten avser också att rekommendera att alla, inklusive svenska medborgare, som rest utomlands stannar hemma i sju dagar och testar sig på dag fem efter inresa.