Radar · Integritet

Amnesty: Sydsudans regimkritiker utsätts för kränkande övervakning

"Okontrollerad och olaglig övervakning från NSS har en nedkylande effekt på civilsamhället och fredlig aktivism," enligt Amnesty.

Säkerhetstjänsten i Sydsudan övervakar aktivister, advokater och journalister, enligt Amnestys nya rapport. ”Trots riskerna har många modiga sydsudanesiska aktivister fortsatt att stå upp för sina och andras rättigheter, och därmed trotsat övervakning, skrämseltaktiker och trakasserier”, säger Deprose Muchena, Amnesty.

Amnesty skriver att rapporten These Walls Have Ears – The Chilling Effect of Surveillance in South Sudan visar att sydsudanesiska myndigheter i stor omfattning övervakar sin befolkning. Och säkerhetstjänsten NSS skulle inte kunna göra det utan företags hjälp, enligt pressmeddelandet. Det är teknik med dubbla användningsområden som möjliggör en sådan övervakning.

– Företag inom telekom- och övervakningsbranschen har ett ansvar för att respektera mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Att förse NSS med övervakningssystem när det finns en uppenbar risk för att människors mänskliga rättigheter kränks och att därmed ge NSS en okontrollerad tillgång till personlig information är en grov försummelse av företagets skyldigheter, säger Maja Åberg, policyansvarig på Amnesty Sverige.

För rapporten intervjuades 63 personer. Aktivister vittnade om övervakning, trakasserier och ”en ständig känsla av att närsomhelst kunna gripas godtyckligt och sättas i förvar, till och med dödas”. Krypterade appar måste användas för känslig information.

– Det är hög tid att de sydsudanesiska myndigheterna stoppar det här olagliga agerandet från NSS sida och ser till att människor kan nyttja sin rätt till yttrandefrihet, säger Deprose Muchena, regionchef på Amnesty International.

2016 undertecknade presidenten en ny lag om civilsamhällesorganisationer. Därefter har vissa organisationer och mediehus ”tvingats stänga sina kontor eller minska sin verksamhet på grund av sin politiska eller uppfattade politiska koppling”, enligt svenska regeringskansliets rapport 2019.