Radar · Utrikes

Europarådet inleder process mot Turkiet

Osman Kavalas fall tas upp i rätten i Istanbul två dagar före Europarådets tidsfrist går ut.

För andra gången i Europarådets historia inleds en process för att tvinga ett medlemsland att följa organisationens konvention om mänskliga rättigheter.

Europadomstolen (ECHR) kom redan 2019 fram till att Turkiets fängslande av affärsmannen och aktivisten Osman Kavala bryter mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Men 64-årige Kavala, som anklagats för att ha finansierat kuppförsöket mot Erdogan 2016, är kvar bakom galler än i dag.

Nu inleder Europarådet en process för att besluta om Turkiets vägran att följa ECHR-domen innebär ännu ett brott mot konventionen, efter att två tredjedelar av Europarådets medlemsländer röstade för åtgärden.

Bara en gång tidigare har en dylik process inletts, då mot Azerbajdzjan som likt Turkiet vägrade släppa en fängslad dissident.

Turkiet har nu fram till den 19 januari på sig att komma med sitt svar. 64-åriga Kavalas fall ska tas upp i rätten i Istanbul igen två dagar före det.

Om Turkiet bedöms fortsätta bryta mot de mänskliga rättigheterna kan dess rösträtt i Europarådet dras in, med risk för uteslutning som slutgiltigt straff. Men än återstår en lång process innan sådana straff kan bli aktuella.